In maart 2021 waren er 183.207 werkzoekenden, dat is 1,6% minder dan maart 2020. Dat is onmiddellijk ook het laagste aantal van de voorbije 12 maanden en dus sinds de start van de coronacrisis.

Dat laat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits weten. Ook de werkzoekendengraad zit met 5,90% op het laagste peil sinds februari 2020. Wel problematisch is de stijging van het aantal werkzoekenden dat al 1 tot 2 jaar werkzoekend is.

"Voor het eerst sinds maart 2020 is de werkzoekendengraad opnieuw onder 6% gezakt. Het aantal werkzoekenden zit op het laagste niveau sinds de start van de crisis.

Dat is goed nieuws, maar we moeten blijvend alert zijn aangezien het aantal werkzoekenden dat al 1 tot 2 jaar werkzoekend is, nog steeds stijgt. Uiteraard blijven veel bedrijven ook gebruik maken van tijdelijke werkloosheid waardoor we nog geen zicht hebben op de reële impact op onze arbeidsmarkt." - Hilde Crevits

Het aantal werkzoekenden in maart 2021 is gedaald tot 183.207. Dat is een daling met 1,6% ten opzichte van maart 2020 en een daling met 3,2% ten opzichte van februari 2021.

De sterkste daling zien we bij jongeren in beroepsinschakelingstijd, dat zijn jongeren die net van de schoolbanken komen. Vooral bij mensen ouder dan 60 jaar is er een stijging van het aantal werkzoekenden.

Er zijn in maart 2021 ruim 23.000 werkzoekende 60+'ers, een stijging met 7,8% in vergelijking met een jaar eerder. Opvallend blijft de stijging van het aantal werkzoekenden die al 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn. 37.486 werkzoekenden zijn al 1 tot 2 jaar op zoek naar een job, een stijging met 22,9% in vergelijking met maart 2020.

Die stijging is wel minder sterk dan de voorbije maanden. We zien zelfs een lichte daling in vergelijking met februari 2020.

Werkzoekendengraad voor het eerst in 12 maanden opnieuw onder 6%

De verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar en de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar, de werkzoekendengraad, bedraagt 5,90% in maart 2021. Dat is het laagste percentage sinds de start van de coronacrisis.

Enkel in Vlaams-Brabant is er een stijging van het aantal werkzoekenden

In elke provincie, behalve Vlaams-Brabant, daalt het aantal werkzoekenden. In Limburg is de daling met bijna -5% het grootst. Daarna volgen West-Vlaanderen met -2,1%, Oost-Vlaanderen met -1,9% en Antwerpen met -1,3%. Enkel in Vlaams-Brabant is er een stijging met +1,4%

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De daling van het aantal werkzoekenden en de werkzoekendengraad is goed nieuws, maar we moeten heel alert blijven. De coronacrisis woedt nog steeds en veel bedrijven maken nog gebruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid.

Ook de steun aan bedrijven om de economie te stutten, behoedt ons van een economisch bloedbad. Het blijft afwachten wat de effectieve impact van de crisis zal zijn op onze arbeidsmarkt.

Ondertussen hebben we met ‘Alle Hens aan Dek’ wel een sterk sociaal akkoord voor de relance van de arbeidsmarkt. Een opsteker is alvast de boost op vlak van online leren. In januari en februari 2021 werden maar liefst 63.000 online opleidingen gevolgd via VDAB, dat is bijna een derde van het totaal aantal online opleidingen in 2020. Op die manier versterken mensen zich op de arbeidsmarkt.”