In 2017 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 157 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 64 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een lichte daling van twee procent ten opzichte van 2016. Sinds 2011 is dit het laagste aantal inbraken.

De grootste daling ten opzichte van 2016 was er in Geel. Per 1 000 huishoudens werden er in de zone acht gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. In 97 procent van de woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

Slaagpercentage

In 30 procent van de gevallen bleef het bij een poging. In ruim twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen.

Het slaagpercentage ligt vijf procent hoger dan in 2016. Ook dit jaar zijn er sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. In Meerhout was het slaagpercentage het hoogste (82%), in Laakdal het laagste (61%).

Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning (afgelegen, ...), de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid van de pogingen, ...

Wanneer?

Net zoals de voorgaande jaren was er een piek tijdens de donkere maanden (februari - maart en november - december), maar ook in april en mei bleef het aantal inbraken hoog. In de maand maart stelde de politiezone 31 (pogingen tot) inbraken vast. Dit is het hoogste aantal voor 2017. In april en mei werden telkens 22 (pogingen tot) inbraken geregistreerd.

In het tweede semester van 2017 schommelde het aantal inbraken tussen de negen (juli) en de 21(november) per maand.

De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Drie vierde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 21 uur, met een piek tussen 20 en 21 uur. 67 procent van de inbraken worden tijdens de week gepleegd.

Buit?

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld en computers (laptop, ...) buit. In meer dan de helft van de inbraken werd er aan de achter – of zijkant van de woning een raam of deur opengebroken.

Horen, zien en melden

De strijd tegen inbraken is een gedeelde zorg. Daarom blijft de politiezone inzetten op een intensieve samenwerking tussen inwoners, politie en overheden. Sinds enkele jaren benadrukt de zone om alles wat verdacht is, direct te melden. In 2017 ontving ze 1 249 meldingen van verdachte personen, gedragingen, voertuigen of toestanden.

Dit is een daling van vijf procent ten opzichte van 2016. Verschillende zaken werden opgelost dankzij informatie van burgers. Dus twijfel niet en bel bij verdachte situaties onmiddellijk naar het algemeen noodnummer 101 of naar het nummer 014 56 47 00 van de politiezone.' (pol)