In 2018 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 136 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 57 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van twaalf procent ten opzichte van 2017. Sinds 2011 is dit het laagste aantal inbraken.

De grootste daling ten opzichte van 2017 was er in Geel. Per 1 000 huishoudens werden er in de zone zeven gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. In bijna alle woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

Minder inbraken

Vorig jaar stelde de politiezone 193 inbraken vast, waarvan 57 pogingen. In 2017 lag dit aantal hoger met in totaal 221 inbraken. Voor de inbraken en pogingen samen, betekent dit een daling van twaalf procent. In Geel is er zelfs een daling van bijna een vierde (24%). In Meerhout is het aantal inbraken hetzelfde gebleven. In Laakdal registreerden we zes inbraken meer dan in 2017. Dit komt door een inbrakenpiek in Laakdal in oktober.

Stabiel zonaal slaagpercentage

In 30 procent van de gevallen bleef het bij een poging. In ruim twee op de drie gevallen raakten de inbrekers dus binnen.

Het zonaal slaagpercentage lag even hoog als in 2017. Ook in 2018 waren er sterke verschillen in slaagpercentage tussen de gemeenten. In Geel was het slaagpercentage het hoogste (76%), in Laakdal het laagste (63%). Het slaagpercentage is afhankelijk van verschillende factoren: de omgeving van de woning (afgelegen, ...), de beveiliging van de woning, de professionaliteit van de daders, de aangiftebereidheid van de pogingen, ...

Januari = piekmaand

Enkel in de maanden januari en november was er een piek. In de maand januari stelde de politiezone 36 (pogingen tot) inbraken vast, in de maand november waren dit er 26. In de overige maanden schommelde het aantal inbraken tussen de zeven (juli) en negentien (oktober) per maand.

Meer inbraken overdag en in het weekend

De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Drie vierde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 21 uur, met een piek tussen 16 en 21 uur. 66 procent van de inbraken werd tijdens de week gepleegd. In de week blijkt woensdag een 'populaire' dag voor inbrekers, in het weekend is dit vooral zaterdag.

Buit?

De inbrekers maakten voornamelijk juwelen (halskettingen, ringen, horloges, armbanden en oorbellen), cash geld en computers (laptop, ...) buit.

Horen, zien en melden

Onze inwoners zijn de oren en ogen van de politie. Zie of hoor je iets verdacht, wacht dan niet en meld dit onmiddellijk aan de politie via 101 of via het nummer 014 56 47 00 van de politiezone.

Als politie beoordelen we de melding en sturen, wanneer nodig, zo snel mogelijk een politieploeg ter plaatse. Als een politieploeg niet nodig is ter plaatse blijft elke melding waardevolle informatie om later mogelijk als puzzelstuk te dienen bij het oplossen van criminele feiten. Zo hebben we verschillende zaken kunnen oplossen dankzij informatie van onze inwoners.

Veiligheid is een gedeelde zorg!

Samenwerken aan het voorkomen van inbraken loont