Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reageert op de vraag van enkele parlementsleden van de oppositie om de werken aan de veiligheidsberm aan de Oosterweelwerken te herzien.

"Na een inhoudelijke analyse van zowel de opdrachthouder van de Vlaamse Regering, het departement Mobiliteit en Openbare Werken en Lantis blijkt dat er met alle bezorgheden rond werken aan de veiligheidsberm rekening wordt gehouden", zegt minister Peeters.

Wat de discussie betreft of de uitgegraven grond afval is, vermeldt het rapport van de Commissie Grondverzet haar opinie. "Hierover werd bij 2 juridische kantoren met ruime expertise ter zake advies ingewonnen", duidt minister Peeters.

"Deze adviezen komen tot de conclusie dat de betreffende gronden binnen het huidige normenkader niet als afval kan worden beschouwd.

Hoewel de gronden dus niet als afval kunnen worden beschouwd, hanteert Lantis daarbovenop een risico-gebaseerde aanpak. Dit alles dient tevens grondig en gedetailleerd te worden gedocumenteerd."

Wat de vraag naar scheiding van gronden betreft, blijkt uit de adviezen van de opdrachthouder en het departement Mobiliteit en Openbare Werken dat er effectief best een onderscheid wordt gemaakt tussen gronden waarover discussie kan bestaan en gronden waarover geen discussie kan bestaan.

"In casu gaat het om de door Lantis uitgegraven grond versus de grond die al aanwezig was op de terreinen van 3M", zegt minister Peeters.

De vraag naar een scheiding van deze gronden is een logische vraag. "Lantis houdt hier overigens al rekening mee.

Enkel de uitgegraven gronden zullen worden ingepakt volgens de geldende voorschriften, de code van goede praktijk én de aanbevelingen van de commissie ter zake. Op deze manier wordt de uitgegraven grond die Lantis zal aanbrengen volledig gescheiden van de aanwezige gronden van 3M, die onaangeroerd blijven."

De voorbereidende werken om de veiligheidsberm te kunnen aanleggen, werden de voorbije weken reeds uitgevoerd. Het gaat daarbij om het rooien van de bomen en het effenen van het terrein.

Het verwerken van de meest verontreinigde uitgegraven gronden (meer dan 70 microgram/kg droge stof) start volgens de huidige planning eind deze of begin volgende maand.'