Computers en internet zijn onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Maar deze populariteit heeft ook zijn keerzijde.

Criminelen maken zeer graag misbruik van dit anonieme medium om mensen op te lichten. Cybercriminaliteit nam de laatste jaren dan ook enorm toe en is als prioriteit opgenomen in het zonaal politieplan.

Het aantal geregistreerde feiten van cybercrime is in onze politiezone met achttien procent gedaald ten opzichte van 2020. Maar het nadeel voor de slachtoffers is meestal aanzienlijk. Het nadeel van al de aangiftes in 2021 ligt rond de 1 800 000 euro.

Wat valt er onder informaticacriminaliteit of cybercrime?

Cybercrime is een ruim begrip en omvat verschillende categorieën:

Oplichting met internet (fraude bij online kopen en verkopen, vriendschapssfraude, identiteitsfraude, ...)
Informaticafraude (phishing via e-mail, sms, whatsapp, ...)

Hacking waarbij de daders zich toegang verschaffen tot je computersysteem of sociale media-accounts

Valsheid in informatica (valse profielen op sociale media, ...)
Sabotage van een computersysteem (onbruikbaar maken van computersystemen)

Informaticafraude

'De verschuiving van 'offline' naar 'online' criminaliteit is al enkele jaren aan de gang. Dit merken we ook in onze politiezone. In 2021 registreerden we achttien procent minder aangiftes van cybercriminaliteit dan in 2020. De grootste groep is 'Informaticafraude' (51%).

We registreerden hiervan 207 aangiftes in 2021, dit zijn er bijna evenveel als in 2020. De categorie 'Oplichting met internet' omvat 40 procent van de geregistreerde feiten en daalde van 216 aangiftes in 2020 naar 161 aangiftes in 2021.

Dit is een daling van 25 procent. Voor feiten van hacking registreerden we 30 feiten, voor valsheid in informatica acht feiten en in één geval was er sprake van sabotage van een computersysteem.'

Nadeel

Bij de aangiftes die we krijgen varieert het nadeel tussen enkele euro's tot tienduizenden euro's.

Het totale nadeel van al de aangiftes in 2021 lag rond de 1 800 000 euro.

Omschakeling naar meer onlinetoepassingen

Het maatschappelijke leven speelt zich steeds meer online af. We doen online aankopen, regelen online onze bankzaken, boeken vakanties online, ... Bovendien verloopt ook ons professionele leven steeds meer online.

Criminelen zien hier hun kans en verschuiven hun werkterrein dus ook van offline- naar online-activiteiten. De online wereld is heel anoniem en de pakkans voor de criminelen is eerder gering, terwijl de 'buit' soms oploopt tot tienduizenden euro's.

Preventie

We gebruiken onze website en sociale media vaak om mensen te waarschuwen voor cybercriminaliteit. We kunnen niet voldoende benadrukken dat je op je hoede moet zijn.

Klinkt iets te mooi om waar te zijn? Komt iets uit onverwachte hoek? Word je onder tijdsdruk gezet? Worden er vertrouwelijke gegevens gevraagd? Merk je taalfouten op? Dit zijn allemaal zaken die bij jou alarmbelletjes moeten doen afgaan, want dan is de kans op oplichting immers groot.

Aangifte op afspraak

'Ben je slachtoffer van cybercrime? Doe altijd aangifte bij de politie en doe dit snel, liefst binnen de 24 uur.

In onze zone moet je hiervoor een afspraak maken. Is je geld overgeschreven op een Belgisch rekeningnummer of gaat het om een bedrag hoger dan 1 000 euro?

Bel dan onmiddellijk naar het nummer 014 56 47 00. Onze medewerkers schatten de situatie in, helpen je onmiddellijk verder of maken een afspraak voor je.

Contacteer ook zo snel mogelijk Card Stop om je kaart te blokkeren. Dit kan dag en nacht op het nummer 078 170 170. Hierdoor vermijd je dat er verder misbruik van je kaart kan gemaakt worden.

verdacht@safeonweb

Ontvang je frauduleuze mails, berichten, ... ?

Klik zeker niet op een link in een verdacht bericht.

Heb je toch al geklikt, vul de velden dan niet verder in en breek elke interactie af.
Valse mails, berichten, ... - of een screenshot ervan - kan je doorsturen naar verdacht@safeonweb.be.

De inhoud wordt dan automatisch verwerkt. Verdachte links worden gedetecteerd, doorgegeven en gebruikt om cybercrime te bestrijden.