Maandag is het weer zover. Het nieuwe schooljaar breekt aan. Schoolkinderen begeven zich te voet, per fiets of met de auto naar de schoolpoort. Het zal toch weer even wennen zijn aan de drukte tijdens de ochtend en de avondspits.

Politiezone Neteland steekt alvast een handje toe met de actie "Veilig naar school".

We zetten de inspanningen even op een rijtje:

Actie veilig naar school

Tijdens de eerste helft van september leidt lokale politie Neteland het schoolverkeer in goede banen.

Grote borden langs de invalswegen wijzen de weggebruikers op de drukte bij het begin van het schooljaar.

Tijdens de actie houdt de politie het verkeer in het oog aan drukke kruispunten, invalswegen en in de onmiddellijke omgeving van de scholen. Automobilisten, fietsers en voetgangers worden op hun plichten gewezen.

De aandacht gaat vooral uit naar het gedrag van autobestuurders tegenover fietsers en voetgangers, naar het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van kinderzitjes en het parkeergedrag bij het uit of instappen van de kinderen.

Fietsers moeten er voor zorgen dat ze met een fiets naar school komen die in orde is, met de nodige verlichting en reflectoren.

Waar de politie zich in de omgeving van de scholen richt op het begeleiden van het verkeersgedrag aan de scholen, zal ze minder mals zijn voor snelheidsovertreders en opgefokte bromfietsen.

Het verkeersteam stelt dagelijks haar snelheidscamera op om snelheidsduivels op invalswegen op de bon te zwieren. Het motorteam zet opgefokte bromfietsen op de rollen.

Controles aan middelbare scholen

Het verkeerteam voert tijdens het eerste semester intensieve controles uit in de schoolomgeving van de middelbare scholen. Zo besteedt zij onder meer aandacht aan opgefokte bromfietsen, gedrag van fietsers en voetgangers en het parkeergedrag in de omgeving.

En verder

Voert het verkeersteam gedurende het schooljaar fietscontroles uit in de scholen waar zij bovendien fietsen van leerlingen gratis graveert.

Controleert de politie fietsverlichting en opgefokte bromfietsen.

Houdt de politie gans het schooljaar toezicht aan gevaarlijke kruispunten en aan de schoolomgeving bij het begin en einde van de schooltijden.

Maakt het verkeerseducatief centrum onze kinderen wegwijs in de verkeerswetgeving.

...