Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Actiecomité SOS Poederkot : 'Eis voor ruimer alternatieven-onderzoek bij opmaak RUP Wuytsbergen-Ekelen - oproep'

Poederkot

Bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 september startte het stadsbestuur van Herentals de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de wijk Wuytsbergen-Ekelen op. Dit gebeurt via een publieke consultatieronde over de startnota. Een nota waarin aangegeven wordt welke ontwikkelingsplannen de stad Herentals voor de wijk heeft en hoe ze dit wil invullen.

De volgende 4 doelstellingen wil het schepencollege uitvoeren:

  • respecteren van de groene identiteit op verschillende schaalniveaus
  • duurzame mobiliteit en aanleggen van een coherent netwerk van trage wegen
  • uitbouwen van een gemengde multifunctionele wijk als contramal van de open ruimte
  • werken aan een duurzame wijk

'Deze 4 nobele doelstellingen vertaalt de stad echter maar in 2 bouwvarianten ofwel de wijk volbouwen aan 25 woningen per hectare ofwel volbouwen aan 30 woningen per hectare en het behoud van slecht de helft van het Poederkotbos', klinkt het bij het actiecomité dat blijvend 

Het laatste plan zou 900 woningen in o.a. 30 woontorens betekenen.

Het actiecomité vindt dat deze 2 alternatieven voornamelijk gericht zijn op de eigenaars van de 6 bouwzones (Poederkot, Ekelstraat, Montezuma, De Roest, Vogelzang en Stationsomgeving).

Als het stadbestuur haar 4 doelstellingen werkelijk ernstig neemt en niet enkel aan de kar van de bouwpromotoren trekt, zijn er heel wat meer alternatieve invullingen te geven aan de bossen in de wijk.

Niet enkel het actiecomité, maar ook de eigen commissie voor ruimtelijke ordening van de stad Herentals (GECORO) denkt er zo over.

Het actiecomité voelt zich in dit argument verder gesteund door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) die het stadsbestuur afraadt de MEGA-verkaveling op het Poederkot (april 2022) en Co-housing Ekelen (aug. 2022) toe te kennen.

In een 3e advies in oktober 2022 over de RUP-startnota vraagt ANB nog eens het bos op ’t Poederkot niet te kappen en maant het stadsbestuur tot een ruimer alternatieven-onderzoek aan.

Op een halfjaar tijd geeft ANB zo 3 keer een dikke NEE op de ontbossingsacties van het schepencollege N-VA/CD&V).

Voor het actiecomité is het duidelijk: 3 maal is scheepsrecht, tijd om het megalomaan plan van 900 woningen in de wijk over boord te gooien, te beginnen met de 15 woontorens op het bos van het Poederkot.

Om onze grieven kracht bij te zetten, vraagt het actiecomité om de opmerkingenlijst bij de startnota te ondertekenen en binnen te brengen tegen ten laatste woe. 26 oktober. Het openbaar onderzoek loopt af op 30 oktober en de stad verbied expliciet het indienen per mail.

Dit geeft ons de kans om de lijsten persoonlijk op het stadhuis af te geven. De opmerkingenlijst is te downloaden via https://we.tl/t-Dri7qbQ6pv. Zo gaan we samen voor een groene long aan het station in de week van het bos', besluit het actiecomité Poederkot.  Foto rr.

Poederkot

Deel dit artikel