In de Wuytsbergen heeft het lokaal bestuur vorige jaren bloembakken geplaatst met de bedoeling de snelheid van de wagens af te remmen. Niet alle buurtbewoners vinden dit een veilige oplossing.  Ze zoeken zelf naar een veilige verkeersdoorstroming

De buurt weet dat de verkaveling van het Poederkot eraan komt en daarom vinden ze het nodig zich te laten horen. Actiegroep Veilig en Mobiel Wuytsbergen wil alle omliggende straten mobiliseren om samen naar een oplossing te zoeken. 'Graag zouden we de 410 gezinnen aanspreken. Zo kunnen we als één groep onze voortellen het nieuwe schepencollege overhandigen', zegt protagonist Paul Vercammen.

We denken aan andere wegversmallingen of een digitaal bord met de gemeten snelheid en smileys. Ons kernteam zal enkele oplossingen aanreiken, maar ieder mag ook eigen initiatieven presenteren. 

Onze buurt is ook bezorgd omdat de stad Wuytsbergen wil afsluiten met een slagboom of een ANPR-camera (nummerplaatherkenning). Dit is niet voor de veiligheid van de straat volgens ons, maar dat is nodig om alle documenten voor de aanpalende verkaveling in orde te krijgen. Dit kan niet voor ons', reageert Vercammen.

De buurtbewoners zijn op woensdag 19 december om 19.30u welkom in WZC Vogelzang voor brainstorming en voorstellen.' (pp) een auto rijdt tegen een bloembak in de Wuytsbergen (mei 2017) - foto's Johan Temmerman archief/ Nnieuws.