Om de 2 jaar onderhandelen vakbonden en de bedrijfswereld over een interprofessioneel akkoord of IPA. 'Erg belangrijke onderhandelingen, want het gaat onder meer over de loonsopslag in de privésector, goed voor maar liefst 4 miljoen werknemers', klinkt het bij ACV.

'Die onderhandelingen voor het IPA 2021-2022 zitten muurvast. Werkgevers houden vast aan een zeer beperkte loonsverhoging van maximaal 0,4%.

Die 0,4% is té weinig, zeker in sectoren waar het de voorbije maanden wel goed ging (de Bel20-bedrijven bereiden zich immers voor om in 2021 meer dan 5 miljard euro aan dividenden uit te keren!).

Dat was in veel gevallen alleen mogelijk door de grote inzet van de werknemers. Helaas is die inzet blijkbaar niet meer waard dan een loonsverhoging van netto omgerekend twee broden per maand. Binnen dat keurslijf zijn eerlijke onderhandelingen vrijwel onmogelijk!

Het ABVV en het ACV willen een IPA voor 2021 en 2022 dat alle werknemers ten goede komt en hun arbeidsvoorwaarden verbetert. We blijven aandringen op meer onderhandelingsruimte én:

• een indicatieve loonnorm zodat lonen mee kunnen evolueren met de realiteit van de sector en daar waar marge is met méér dan 0,4% kunnen stijgen

• een wezenlijke verhoging van de minimumlonen en lage lonen

• goede afspraken over werkbare loopbanen en landingsbanen

• een structurele oplossing door de loonnormwet aan te passen en de sjoemelsoftware eruit te halen

Actie!

• Sensibilisering via al onze kanalen (vanwege covid-19 vooral digitaal)

• De loonkrant

Naar aanleiding van de actiedag op 29 maart stelden de vakbonden 'De Loonkrant' op. Deze krant bevat een schat aan informatie over de manier waarop je loon gevormd wordt, het belang van het collectief overleg én de betekenis van het IPA en getuigenissen van werknemers.

Vanaf deze week zullen militanten, vrijwilligers en vakbondswerknemers ruim 1 miljoen kranten verspreiden, op de werkvloer, in de woonwijken...

Actiedag 29 maart

Op maandag 29 maart 2021 worden er stakingsacties georganiseerd in diverse bedrijven en instellingen in de privésector.'