Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ACV : 'Vakbondsactie op 9/11 tegen de stijgende levensduurte'

'De prijzen van gas, elektriciteit, benzine, voeding,... zijn het voorbije jaar enorm gestegen', klinkt het bij ACV.  'Door de oorlog, maar ook omdat bedrijven hun kans zagen om nog meer winst te maken. De winsten van bedrijven haalden na corona dan ook recordhoogtes. Lonen daarentegen mogen al jaren niet meer stijgen.  Enkel de index voorkomt een totale verarming.  Alles is té duur, dit moet nu stoppen.' 

Het ACV eist dan ook:

  • Er moet snel een prijsplafond voor gas en elektriciteit komen.
  • Het sociaal tarief moet uitgebreid worden.
  • Er moeten hogere vergoedingen voor verplaatsingsonkosten betaald worden.
  • De aanvallen van werkgevers op de index moeten stoppen!
  • Werkgevers moeten een akkoord sluiten met vakbonden om de koopkracht te verhogen in sectoren waar dat mogelijk is, bovenop de index.
  • De regering moet de belastingen snel hervormen zodat werknemers meer overhouden en de sterkste schouders meer bijdragen.'

Deel dit artikel