De voormalige advocaat uit Hasselt die 30 maanden cel en een boete riskeert voor gesjoemel met een bedrag van minstens 860.000 euro, heeft vrijdag in de correctionele rechtbank van Hasselt via zijn advocaten een werkstraf gevraagd. De procureur kon zich akkoord verklaren met een eventueel uitstel voor de helft van de gevorderde celstraf.

Ondergeschikt vroeg het parket een werkstraf. Advocaat Raf Verstraeten vroeg voor beklaagde een werkstraf, zodat hij de straf aan den lijve kan ondervinden.

De verdediging betwistte de schuld van P. R. aan de feiten niet. Meester Verstraeten sprak zelfs van een persoonlijkheidsstoornis bij de beklaagde. "De man is terechtgekomen in een situatie waarin hij gelden opnam en meende dat aan te zuiveren, maar hij is dan de controle verloren.

De stoornis bestond erin dat hij wegliep van hetgeen hij moest doen. Nadat de feiten aan het licht waren gekomen, is de maatschappij hem met de nek beginnen aankijken. Hij werd geschrapt als advocaat en stapte uit allerlei verenigingen.

Bediende notariaat in Vorselaar

Intussen is hij sinds juli 2015 aan de slag als bediende in een notariaat in Vorselaar, waar hij functioneert in een gestructureerde werkomgeving, hetgeen vroeger ontbrak. Hij beseft dat er van de zijde van de burgerlijke partijen een heel begrijpelijke sanctiebehoefte bestaat", pleitte advocaat Raf Verstraeten.

Ook vroeg de verdediging om de eventueel verbeurd verklaarde geldsommen toe te kennen aan de burgerlijke partijen. Volgens de vier advocaten van de verdediging heeft P. R. er bij hen op aan gedrongen om al het mogelijke te doen met het oog op een vergoeding van de burgerlijke partijen.

Zo staat er een som van 474.000 euro geblokkeerd op een rekening van het COIV (centraal orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring). Met enkele burgerlijke partijen trof hij al een regeling voor een totaal van ongeveer 190.000 euro.

Op het einde van zijn proces drukte de beklaagde zijn excuses uit ten aanzien van de nog aanwezige advocaten en gedupeerden. "Het is misschien laat en het komt misschien ongeloofwaardig over, maar ze komen gemeend vanuit mijn hart, " aldus P. R..

Hij kent op 22 juni zijn verdict.  (belga)