Op 7 januari verklaarde de Raad voor Verkiezingsbetwistingen het bezwaarschrift van Open VLD HNM, Sp.a, Herentals-Anders en Groen  met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen 'ontvankelijk doch ongegrond'.

'De lezing van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen maakt duidelijk dat dit onderzoek op géén enkele manier gebeurd is', reageert advocaat Peter Verpoorten.

'De Raad heeft opvallend geweigerd een hele reeks door burgers verzamelde bewijsstukken te onderzoeken, veegt bewezen en vaststaande overtredingen van N-VA onder de tafel, en heeft zonder enige verantwoording talloze door verzoekers gevraagde onderzoeksdaden niet uitgevoerd.

Daarnaast verwijst de Raad naar 'bewijs' dat de rechters zelf op internet opgezocht hebben, zonder dat verzoekers de kans hebben gehad om zich daarover uit te spreken.

Tot slot neemt de Raad zonder enig onderzoek en zonder dat er enig bewijs werd voorgelegd uitspraken van N-VA Herentals voor waar aan.'

Verzoekers betreuren dan ook deze beslissing, die niet voldoet aan de vereisten die in een democratische rechtsstaat gesteld worden aan rechtscolleges.

'Open VLD HNM, SP.a, Herentals-Anders en Groen zullen dan ook bekijken of een hoger beroep bij de Raad van State ertoe leidt dat de burgers van Herentals wel een grondig onderzoek van hun klachten verkrijgen.

Het enige dat verzoekers (en burgers) willen is een correct en degelijk bestuur in onze stad met respect voor de regels door iedereen.

In tussentijd kan de installatie van de gemeenteraad plaatsvinden, waar verzoekers zich ook nooit tegen verzet hebben.

Verzoekers hebben steeds aangegeven dat zij enkel wensen dat de 10-tallen meldingen van bezorgde burgers omtrent de campagnepraktijken van N-VA Herentals ernstig onderzocht worden, om zo na te gaan of de verkiezingen in Herentals op 14.10.2018 vrij en eerlijk verlopen zijn.

Ook dat de regels met betrekking tot de verkiezingsuitgaven gerespecteerd werden', besluit raadsman Peter Verpoorten, namens de verenigde oppositiepartijen Open Vld HNM, S.pa, Groen en Herentals Anders.  (pp)

Het volledig arrest lees je HIER.