Tijdens het weekend van 16 tot 19 november 2012 wordt de E313 in Geel-West volledig afgesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer breekt dan de oude brug af boven de snelweg. Om de hinder beperkt te houden, gebeurt dat tijdens het weekend.


Het verkeer wordt omgeleid via de calamiteitenroute en de nabijgelegen op- en afritten Herentals-Oost en Geel-Oost.
 
 
Verkeerssituatie tijdens afbraak oude brug
Het sloopwerk start vrijdagavond 16 november. Om 20 uur gaat de E313 dicht in de richting van Antwerpen, om 21 uur ook in de richting van Hasselt.

-          Verkeer dat komt van Antwerpen moet de snelweg verlaten in Herentals-Oost (complex 22, calamiteitenroute F) en zet via Geel-West (complex 23) zijn weg voort in de richting van Hasselt.
-          Verkeer van Hasselt moet de snelweg verlaten in Geel-Oost (complex 24, calamiteitenroute G) om dan via Geel-West (complex 23) voort te rijden naar Antwerpen.
Uiterlijk om 6 uur, dus voor de maandagochtendspits, gaat de snelweg weer open.
 
Vooraf al nieuwe brug over E313 in gebruik
Voorafgaand aan de afbraak van de oude brug, zal de nieuwe brug over de E313 al in gebruik worden genomen. Die bevindt zich vlak naast de af te breken oude brug. De nieuwe brug zal in de loop van de week van 12 tot 16 november klaar zijn en geopend worden voor het verkeer.
 
Zuidelijke op- en afrit bij Geel-West half jaar dicht
Op de plaats van de afgebroken brug gaat het Agentschap Wegen en Verkeer een tweede nieuwe brug bouwen, zodat er op termijn in beide rijrichtingen twee rijstroken komen. 

Meteen na de afbraak van de oude brug (vanaf zondagavond 18 november of ten laatste maandagochtend 19 november), wordt de zuidelijke op- en afrit van Geel-West (kant firma Bertels) voor een half jaar afgesloten.

-          Wie vanuit Geel via de E313 in de richting van Hasselt wil rijden en wie via de E313 vanuit Antwerpen naar Geel wil, zal dan gebruik moeten maken van de op- en afrit van Geel-Oost (complex 24). Wegen en Verkeer heeft in de buurt van Geel-Oost al een aantal kruispunten omgevormd om daar de verwachte toename van het verkeer op te vangen.

-          De noordelijke op- en afrit van Geel-West (aan de watertoren) blijft voorlopig open. Verkeer dat vanuit Hasselt via de E313 naar Geel wil rijden, kan de afrit Geel-West dus blijven gebruiken. Verkeer dat vanuit Geel naar Antwerpen wil, kan dat blijven doen via de oprit Geel-West. De noordelijke op- en afrit zal op zijn beurt in 2014 ook tijdelijk dichtgaan.
 
Ingrijpende werken voor Noord Zuid Kempen
De afsluitingen van de E313 kaderen in de uitvoering van het grootschalige infrastructuurproject Noord Zuid Kempen. Met de aanleg van twee grote rotondes en een fly-over nabij Geel-West en een nieuwe verbindingsweg tussen Geel en Kasterlee investeert het Vlaams Gewest in een vlotte en veilige mobiliteit in de regio.

Er worden bij de uitvoering van de werken heel wat inspanningen geleverd om de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te beperken.