In het Grote Netewoud in Meerhout ruimt Natuurpunt vijftien in onbruik geraakte weekendverblijven op. De bijbehorende vijvers zullen vernatuurlijkt worden waardoor de waterbergende functie van de vallei kan terugkeren. De natuur krijgt hierdoor de kans om zich te herstellen.

Op vijftien plaatsen is een aannemer, in opdracht van Natuurpunt, gestart om alle verharding weg te halen op in onbruik geraakte weekendverblijven en aan de voormalige visvijvers Mareholt in het Grote Netewoud.

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werden in grote delen van de vallei vijvers gegraven en weekendhuisjes gebouwd. Hierdoor verdween niet alleen een eeuwenoud beemdenlandschap maar ging ook de waterbergende functie van de vallei deels verloren.

Natuurherstel

Stap voor stap wil Natuurpunt de natuur hier weer herstellen. "Na aankoop van een perceel breken we de vaak sterk verkrotte verblijven af. En ook alle rommel, oeverbeschoeiingen en verhardingen voeren we af", zegt Manu Büscher van Natuurpunt.

"Zo heeft de professionele terreinploeg van Natuurpunt, samen met enkele aannemers, de voorbije zeven jaar al een zeventigtal andere sites opgeruimd in het Grote Netewoud. En zo hebben we meer dan 50 ha natuur hersteld."

Waterberging

In een volgende fase worden de vijverdijken verlaagd tot het oorspronkelijke niveau en vernatuurlijken we de vijvers. Om de noodzakelijke graafwerken te kunnen uitvoeren, moet de aanwezige begroeiing verwijderd worden.

Met deze ingreep vergroten we de waterbergende capaciteit van de vallei en beschermen daardoor andere delen tegen overstroming. Daarnaast kan ook de natuur zich herstellen op de ingerichte percelen. In het Grote Netewoud laten we de meeste zones na inrichting spontaan verbossen. Zo worden de waardevolle broekbossen die er nu al zijn gevoelig uitgebreid.

Er zijn ook enkele weekendvijvers die ontstaan zijn uit oude turfputten. Die gaan we herinrichten zodat ze weer aantrekkelijk worden voor zeldzame dieren en planten.

Ook op landschappelijk vlak zullen deze ingrepen een grote meerwaarde zijn waarvan de bezoekers zullen kunnen genieten.

De werken worden gefinancierd door LIFE+ Grote Netewoud, en verschillende Investeringssubsidies en Projectsubsidies Natuur van het Agentschap voor Natuur en Bos

Foto  © Manu Büscher