De komende dagen zijn er afbraakwerken gepland in het centrum van Nijlen en daarna zijn er gedurende een maand langs de Bouwelsesteenweg verbeteringswerken aan het fietspad.

Na deze werken hebben we een biljartvlak fietspad langs de N13 in de gehele zone. We vragen aan iedereen het nodige geduld gedurende de werken. Met aandrang willen we vragen om de wegcode te respecteren en extra aandacht te hebben voor voetgangers en fietsers. Pas je verplaatsingsgedrag aan: vertrek vroeger of kies voor een alternatief vervoersmiddel. Dit is een overzicht van wat er wanneer gaat gebeuren en wat de impact zal zijn voor autoverkeer, voetgangers en fietsers.

Van woensdag 23 t.e.m. zondag 27 oktober

Tussen de ING bank aan de Woeringenstraat en githo komt er aan de zijde van de school een veiligheidskoker op het fietspad t.h.v. een bouwwerf aan huisnummer 37. Het voetpad wordt afgesloten. Voetgangers én fietsers hebben vrije doorgang door de koker.

Van maandag 28 oktober t.e.m. zondag 3 november

Tussen de ING bank aan de Woeringensraat en githo worden het voet- en fietspad aan de zijde van githo nijlen afgesloten. Er komt een nood voet- en fietspad op de rijbaan. Wegverkeer verloopt t.h.v. de werf wisselend met tijdelijke verkeerslichten. Dit zal wachttijden met zich brengen!

Van maandag 4 november t.e.m. vrijdag 6 december

In deze periode worden de fietspaden langs de N13 vanaf het kruispunt met de Woeringenstraat tot het kruispunt met de Koekoekstraat uitgebroken en opnieuw aangelegd. Er wordt eerst gewerkt van aan de Woeringenstraat tot aan de aansluiting met de Koekoekstraat aan de zijde van githo nijlen.

De werf start in het centrum van Nijlen en schuift dan op naar de Koekoekstraat toe. Na de heraanleg aan deze zijde, start de aannemer aan de overkant van aan de Koekoekstraat naar het centrum. Per zijde duren de werken ongeveer twee weken. Tegen begin december is alles achter de rug.

Fietsers tijdelijk langs één zijde

Fietsers kunnen de werken passeren via het fietspad aan de kant waar niet gewerkt wordt. Er zal dus tijdelijk sprake zijn van dubbelrichtingsverkeer op het fietspad dat beschikbaar is. We vragen alle weggebruikers om extra op te letten t.h.v. de zijstraten! Fietsers moeten oversteken aan de Klokkenlaan en aan de Woeringenstraat.

Dit kan door af te stappen en het zebrapad te gebruiken dat tijdelijk aan de Woeringenstraat aangelegd wordt. Aan de Klokkenlaan kan het bestaande zebrapad gebruikt worden.

Beurtelings verkeer voor voertuigen

Het autoverkeer zal geregeld worden met verkeerslichten ter hoogte van de (opschuivende) werf. Dit wisselend verkeer zal onvermijdelijk wachttijden tot gevolg hebben. Dit is enkel het geval tijdens de werkuren.

Om sluipverkeer te vermijden worden de Katerstraat, Hellevoortstraat, Bovenstraat en Elsendonkstraat verboden voor verkeer +3,5t uitgezonderd plaatselijke bediening. Op de N13, in de werfzone, zal de snelheid overal beperkt worden tot 50 km/u.

Wat met de zijstraten?

De toegang tot de zijstraten is verzekerd. Net als de opritten zijn ze in uitzonderlijke gevallen niet open tijdens de breek- en asfalteringswerken. We zullen er voor zorgen dat er altijd een toerit naar de zijstraten mogelijk is via de voorgaande of volgende zijstraat (bijvoorbeeld, wanneer de Hellevoortstraat tijdelijk dicht zou zijn, zal er steeds via de Bovenstraat gereden kunnen worden).

Ingangen van de scholen

Leerlingen van Sint-Calasanz kunnen oversteken aan de Woeringenstraat, via een tijdelijk zebrapad, en langs de ingang t.h.v. de turnkring naar de school gaan. Alle andere ingangen van de school blijven ook open.

Tijdens de eerste fase van de werken, wanneer het fiets- en voetpad aan de kant van githo nijlen afgesloten is, is deze ingang een veilig alternatief. Zodra het fietspad aan de zijde van de sporthal aan de beurt is, wordt deze ingang opnieuw geschrapt. Leerlingen van githo nijlen kunnen altijd via de poort t.h.v. de N13 of de ingang langs de achterzijde binnen. Gezien de verwachte drukte t.h.v. de uitrit van de sporthal op de N13 willen we vragen zo min mogelijk met de wagen langs hier te komen.

Gebruik het August Hermansplein of de parking in de Nonnenstraat om van daar te voet verder naar school te wandelen.

Handelaars

Op de N13 komt er van 4/11 tot 6/12 een algeheel parkeerverbod op de kasseistroken naast de rijbaan aan beide zijden. Handelaars zijn steeds bereikbaar via hun eigen parking. De opritten blijven vrij behalve op het ogenblik dat het asfalt gegoten zal worden of de breekwerken bezig zijn. Hier kunnen we geen exacte timing op plakken.