U bent hier

Afgelijnd kader voor weekendverblijven

Lille
25.02.2021 - 17.12u
Door: Mark Jaspers

Gisteren keurde de gemeenteraad een verordening goed die een duidelijk kader afbakent voor de realisatie van nieuwe weekendverblijven. Met de verordening wil de gemeente het natuurbehoud verzekeren, illegale bewoning tegengaan en bouwovertredingen voorkomen.

De gemeente wil op deze manier ook streven naar kwaliteitsvolle verblijven en een toeristische opwaardering van de zones voor weekendverblijven.

In de nieuwe verordening neemt de gemeente op dat enkel aan een voldoende uitgeruste weg openluchtrecreatieve verblijven, weekendverblijven dus, gebouwd kunnen worden.

De nieuwe verordening voorkomt dat nieuwe vakantiehuisjes gebruikt kunnen worden om permanent te wonen. Zo zal er in de toekomst kleiner gebouwd moeten worden en komen er bepalingen die de natuur en het milieu ten goede komen.

Een groendak wordt bijvoorbeeld verplicht en er mag maar weinig verharding komen. Bouwheren zullen ook minder mogen ontbossen op hun perceel. Verder wordt gestreefd naar duurzaamheid door bepalingen op te nemen met betrekking tot materiaalgebruik en isolatienormen.

Burgemeester Marleen Peeters (N-VA): "Het beleid rond weekendverblijven in de gemeente heeft diverse facetten. De opmaak van een verordening waarin regels worden vastgelegd voor toekomstige aanvragen vormt één aspect. Een ander aspect betreft handhaving.

Het handhavend luik wordt mee opgestart parallel met de opmaak van de verordening. Alle misdrijven m.b.t. weekendverblijven zijn opgenomen als prioriteit en er wordt een deelplan binnen het handhavingsplan opgemaakt specifiek voor de weekendverblijven.

Verkrotting, de typische koterijen, de 'vertuining' in bosgebied, ondoordringbare omheining die het wildleven in de bossen stoort ... op al deze zaken willen we nauwer toezien."

Schepen van Duurzaamheid Luc De Backer (Groen): "De gemeente Lille heeft een aantal zones voor verblijfsrecreatie op haar grondgebied. Binnen deze zones komen een groot aantal weekendverblijven voor.

In de huidige context worden de mogelijkheden voor deze verblijven geregeld door middel van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening. We stellen vast dat de bestaande regelgeving op het niveau van Vlaanderen ontoereikend is om de problematiek van openluchtrecreatieve verblijven op gemeentelijk niveau aan te pakken.

Er is binnen de gemeente een grote problematiek met betrekking tot permanente bewoning van weekendverblijven. Het merendeel van de zones voor verblijfsrecreatie binnen de gemeente zijn bovendien gelegen in bebost gebied.

Met deze verordening willen we stappen zetten om de impact op de beboste omgeving en het natuurlijk milieu te verminderen en het permanent bewonen van deze verblijven minder aantrekkelijk te maken. We streven ook naar duurzame weekendverblijven door bepalingen op te nemen met betrekking tot materiaalgebruik, isolatienormen en het beperken van ontbossing."

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto