De provincie Antwerpen nam kennis van de onenigheid tussen 'Captain Jack' en Sunparks te Mol. Het ziet er naar uit dat de plannen voor Captain Jack niet gerealiseerd worden. Gevolgen voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Sunparks zijn er niet.

Het PRUP Sunparks is door de provincie, in samenwerking met de gemeente Mol, opgestart met verschillende doelen: het mogelijk maken van indoorrecreatie om de toeristische aantrekkingskracht van de regio minder weersafhankelijk te maken, uitbreidingsmogelijkheden voorzien voor Sunparks en het onderzoeken van mogelijkheden voor een waterski-kabelbaan in Mol-Rauw.

De beleidsvisie van de provincie Antwerpen blijft ongewijzigd. Ook na het afhaken van Captain Jack wil de provincie de mogelijkheid voorzien voor indoorrecreatie in Mol. Ook de uitbreiding van Sunparks blijft actueel om de toekomst van het vakantiepark te bestendigen.

Het PRUP Sunparks blijft geagendeerd en wordt ter stemming voorgelegd aan de provincieraad van 22 juni. In dat voorstel is na bezwaren van buurtbewoners en andere betrokkenen de waterski-kabelbaan uit het PRUP geschrapt.