Deze regering wil de verkeersveiligheid in ons land verhogen. Dat is nodig, want de dodentol op onze wegen is nog steeds schrikwekkend hoog, zeker in vergelijking met de buurlanden.

Zo vielen er vorig jaar opnieuw 484 doden te betreuren op onze wegen.

Om tegen 2030 het aantal verkeersdoden te halveren en tegen 2050 naar nul te brengen, wordt onder meer één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen aangepakt: overdreven snelheid.

Trajectcontroles zijn bijzonder efficiënt in het tegengaan van overdreven snelheid. Maar omwille van capaciteitstekort worden in ons land nog vaak tolerantiemarges en quota toegepast bij snelheidscontroles.

Daarom werd in oktober gestart met een pilootproject op 7 snelwegen waarbij deze marges en quota volledig werden afgeschaft, met behoud van de technische correctie.

De resultaten zijn duidelijk. De gemiddelde snelheid daalde er op korte tijd met 10km/u.

Uit onderzoek van verkeersinstituut VIAS blijkt dat hierdoor het risico op dodelijke slachtoffers met meer dan 30% afneemt. Tegelijk kon de extra werkdruk ruimschoots opgevangen worden binnen de versterking van de betrokken diensten, die reeds volop bezig is.'

Vice-eersteminister en minister van Justitie Van Quickenborne wil daarom tegen de zomer de marges en quota op alle snelwegen afschaffen.