Aan de verhoogde inrichting aan de Nijlense Steenweg en Gelderstraat (Vredesplein) worden van 11 april tot  17 april enkele overgangen heraangelegd omwille van ernstige verzakkingen en de daarmee gepaard gaande geluidshinder en trillingen.

Het kruispunt wordt volledig afgesloten.

In de praktijk betekent dit dat alle verkeer (uitgezonderd voetgangers, fietsers en bromfietsers) verboden wordt in Nijlense Steenweg, ter hoogte van het Vredesplein.

Verder zal er enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn in Nijlense Steenweg (gedeelte tussen Gelderstraat en Botermarkt en gedeelte tussen Gelderstraat en Verbistlaan) en in Gelderstraat (gedeelte tussen Bouwelse Steenweg en Nijlense Steenweg).

Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.

'We zijn ons ervan bewust dat deze werken voor extra hinder zorgen door de omleiding van het zwaar verkeer door het centrum', zegt Maurice Helsen, schepen voor mobiliteit.

'Omdat het kruispunt deel uitmaakt van de omleiding van de werken aan de N13 Lier-Herentals, kunnen we de herstellingswerken niet langer uitstellen. We hebben daarom gekozen om de werken in de paasvakantie in te plannen omdat er dan minder zwaar verkeer verwacht wordt en er ook geen impact is op het schoolverkeer.

Vanaf maandag 18 april zou Nijlense Steenweg terug opengesteld worden voor alle verkeer.'