Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Afspraak maken bij tandarts steeds moeilijker: "Te veel groepspraktijken in steden en te weinig spreiding over het land"

Veel gemeenten in België kampen momenteel met een tekort aan tandartsen, terwijl er volgens cijfers van de overheid eigenlijk wel genoeg tandartsen zijn.

Dat komt volgens Jo De Backer, tandarts op rust, onder andere door het feit dat tandartsen niet genoeg verspreid zijn over het land.

"Er zijn steeds meer groepspraktijken en die komen er vaker in grootsteden", zegt hij in "Terzake". "Tegelijkertijd klopt het aantal niet, want tandartsen op rust worden meegerekend." (VRTNWS)

Deel dit artikel