Vanaf februari betaal je meer voor je afval. De meest opmerkelijke wijzigingen aan het afvalbeleid zijn de verhoging van de kosten voor DIFTAR, het GFT dat niet meer gratis opgehaald wordt en het gemengd plastic waarvoor je betaalt in het containerpark. Het gemeentebestuur voert hiermee consequent het principe ‘de vervuiler betaalt’ in. Hoe meer afval je meegeeft, hoe meer je betaalt. Begin januari voorzien we hierover een intensieve communicatiecampagne.

Zo valt er bij elke inwoner een  informatiefolder in de bus en voorzien we uitgebreide berichtgeving in de gemeentelijke informatiekanalen. Ook de ‘special’ van het gemeentelijk informatiemagazine bevat een  artikel over thuiscomposteren.

De afvalfactuur is een grote uitgavebron voor het gemeentebestuur. Al het afval van onze inwoners moet worden opgehaald en verwerkt. Hiervoor werken we samen met IOK Afvalbeheer. De globale afvalkost voor onze gemeente bedraagt jaarlijks 2,32 miljoen euro. Hiervan betaalt de burger rechtstreeks slechts 600 000 euro.

Deze lage kostendekkingsgraad neemt de prikkels om afval te besparen weg. Het gemeentebestuur laat met deze tariefaanpassingen de kostendekkingsgraad stijgen tot 75 procent. Hiermee liggen de kosten voor het afval in onze gemeente nog steeds onder die van de gemiddelde gemeente in de Kempen.

Prijsstijgingen

Alle afvaltarieven stijgen. Nieuw vanaf 1 februari 2014 is dat je betaalt voor je GFT, dat je gemengd plastic in het containerpark moet aanbieden in groene zakken en dat de vaste werkingskosten van DIFTAR de hoogte in gaan.

1.   Betalen voor GFT

Onze inwoners bieden hun GFT gratis aan. Onze gemeente is de enige gemeente die hiervoor nog geen kosten aanrekent. Daardoor halen we maar liefst 140 kilogram GFT per inwoner op, terwijl het gemiddelde in de Kempen minder dan de helft hiervan bedraagt. De jaarlijkse nettokost van GFT in onze gemeente bedraagt meer dan 0,5 miljoen euro. Vanaf februari betaal je een kiloprijs van 0,12 euro. Dit ligt onder het gemiddelde in de Kempen. Hiermee dekken we wel de kosten voor de verwerking van dit afval.

2.   Betalen voor plastic

Gemengd plastic bied je gratis aan op het containerpark. Dit kost de gemeente jaarlijks 54 000 euro. Vanaf februari breng je plastic in een speciaal daarvoor bestemde groene zak naar het containerpark. Een rol met 12 zakken kost 3 euro. Je koopt de zakken in de containerparken en aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw.

3.   Vaste werkingskosten DIFTAR stijgen

Tot nu toe betaalde je 6 euro vaste kosten voor het DIFTAR-systeem. Deze vaste kosten stijgen vanaf februari naar 24 euro per jaar. De huur van één verplichte grijze container (restafval) is hierbij inbegrepen. Voor een GFT-container (niet verplicht) betaal je 12 euro per jaar extra.

Met deze verhoging van de vaste kosten worden niet alle afvalkosten gedekt, maar vangen we er al een groot deel van op.

Besparen op afvalfactuur?

Het gemeentebestuur helpt onze inwoners besparen op hun afvalfactuur:

·         Infoavond ‘Composteren kan je leren’ op dinsdag 28 januari om 20 uur in Zaal ’t Getouw, Molenhoekstraat 2. Geïnteresseerden leren alles over composteren en kunnen ter plaatse een compostbak of –vat aan voordeeltarief kopen.

·         Verkoop van compostvat of –bak aan voordeeltarief: het gemeentebestuur verkoopt een compostbak voor 20 euro en een compostvat voor 17 euro in het containerpark van Millegem. Wil je een compostbak of -vat gratis aan huis laten leveren? Dat kan op voorwaarde dat je deze voor 1 juni 2014 koopt en betaalt aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2. 

·         Gratis inleveren van je (tweede) GFT-container bespaart je 12 euro. Als je je container(s) wil laten ophalen, contacteer je de gratis DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800 97 687. Ze spreken met je af wanneer je container wordt opgehaald. Bel je voor eind januari? Dan betaal je geen extra kosten vanaf 1 februari 2014.

·         Vanaf januari vatten de compostmeesters elke zaterdag van 9.30 tot 12 uur post in de Ecodemotuin, KMO-zone Mariëndal, Millegem. Zij geven je nuttige tips om op een eenvoudige manier zelf je GFT te verwerken.  Foto archief Nnieuws.