Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Agentschap voor Natuur en Bos start met schapenbegrazing op Vliegveld Malle

Schapenbegrazing vliegveld van Malle - foto Dennis Routh

Vanaf dit jaar start het Agentschap voor Natuur en Bos met schapenbegrazing op het Vliegveld van Malle. Een kudde schapen zorgt voor de verjonging en variatie van de heide, helpt zaden te verspreiden en houdt de verbossing tegen. Dit gebeurt in samenwerking met Dennis Routh, een lokale herder uit Malle. 

 

Heidebeheer is noodzakelijk om heide te behouden

Het grootste deel van het Vliegveld Malle bestaat uit droge heide en schrale graslanden, waaronder landduinen. Heide, als oud cultuurlandschap, vereist onderhoud om vitaal te blijven. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft tot nu toe voornamelijk beheerwerken uitgevoerd zoals maaien en plaggen om de heide te onderhouden en verjongen, en om de groei van berken en dennen tegen te gaan. Vanaf dit jaar zal Natuur en Bos ook schapen inzetten voor het heidebeheer.

Het gebruik van schapenbegrazing op de heide is een eeuwenoude vorm van landbouwgebruik. Vele schaapskuddes begraasden eeuwenlang de Kempense heide onder hoede van hun herders. Natuur en Bos werkt in Malle samen met een lokale herder Dennis Routh, van het Hallehof uit Malle. Het is een professionele herder/landbouwer die verheugd is om in zijn eigen gemeente schapen op de heide in te zetten om de unieke natuur te ondersteunen.

 

Natuurlijke verjonging dankzij de schapen

De schapen zullen grazen in een zone met erg oude heide waar jonge berkjes en dennen opschieten. Door het afgrazen van struikheide kan de heide verjongen door nieuwe scheuten te maken. Deze natuurlijke verjonging draagt bij aan het behoud van het heidelandschap.

 

Het gebied blijft omwille van veiligheidsredenen ontoegankelijk.

Het vliegveld is in gebruik bij lokale vliegclubs en is momenteel ook een werfzone. De werken starten terug na het broedseizoen. Na de inrichtingswerken zal Natuur en Bos samen met gebruikers werken aan een verantwoorde openstelling van het gebied voor recreanten met respect voor de Europese topnatuur.

Schapenbegrazing vliegveld van Malle - foto Dennis Routh

Schapenbegrazing vliegveld van Malle - foto Dennis Routh

Vliegveld Malle, Malle, België

Schapenbegrazing vliegveld van Malle - foto Dennis Routh

Deel dit artikel