Vanaf januari 2018 wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) milieuvriendelijker asfalt aanleggen. Het gaat om asfalt dat geproduceerd wordt aan een lagere temperatuur. Zowel milieu, wegenwerkers en weggebruikers winnen hierbij. Jaarlijks kan hiermee de CO2-uitstoot van zo'n 230 gezinnen worden uitgespaard.

Jaarlijks legt het Agentschap Wegen en Verkeer gemiddeld 1,5 miljoen ton nieuw asfalt aan. Het gaat daarbij om nieuwe wegen maar ook over bestaande wegen die een nieuwe toplaag krijgen. Asfalt wordt normaal gezien geplaatst aan een temperatuur van 155°. 'Groen' asfalt wordt geplaatst aan 110°. Dat heeft vele voordelen.

Milieu, wegenwerkers en weggebruikers winnen bij 'groen' asfalt

Door asfalt aan lagere temperatuur te produceren vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen. Als het Agentschap Wegen en Verkeer al haar werken aan asfaltwegen met dit type 'groen' asfalt zou uitvoeren kan er jaarlijks zo'n 4.500 ton CO2 worden uitgespaard. Dat komt overeen met de CO2-uitstoot van ongeveer 230 gezinnen. De uitstoot van andere schadelijke stoffen vermindert eveneens (aerosolen - 94%).

Ook wegenwerkers en weggebruikers winnen bij dit type asfalt. De arbeidsomstandigheden voor wegenwerkers verbeteren. Bovendien kan de weg na de werken sneller worden opengesteld omdat het asfalt sneller afkoelt en wordt een langere levensduur verwacht.

"Dit is voor verschillende partijen een win-winsituatie", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "We sparen het milieu en zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor wegenwerkers. Bovendien gaan onze wegen langer mee en kunnen ze sneller open na wegenwerken. Zo zorg ik voor een vlotte en duurzame mobiliteit."

Proefproject in Kontich

De werken in 2014 aan de N171 in Kontich waren een eerste proefproject waarbij de totale uitstoot van koolstofdioxide (CO2) tijdens, op en rond de werf en op de asfaltcentrale door de aannemer op voorhand werd berekend. Tijdens de uitvoering van de werf werd nagegaan hoeveel koolstofdioxide er uitgestoten werd als gevolg van de werken.

Er werd gewerkt met Asfalt met Verlaagde Temperatuur (AVT), het zogenaamde 'groene' asfalt. De uitstoot hiervan a.h.v. het gemeten brandstofverbruik is 30,9 ton CO2. Met 3.171 ton onderlaag geeft dat +/- 10 kg CO2/ton asfalt. Bij standaard asfaltproductie mag men een waarde van 15 kg CO2 per ton verwachten. Er is dus een CO2-reductie van 33% gerealiseerd in Kontich.

Offertes met 'groen' asfalt krijgen een gunstigere beoordeling

Asfaltproducenten die 'groen' asfalt willen aanbieden moeten extra investeren in hun installaties. Daarom worden offertes met 'groen' asfalt gunstiger beoordeeld. Hiervoor werkt AWV vanaf 2018 met een 'fictieve korting' van 5 euro per ton asfalt.

Tom Roelants, administrateur-generaal bij het Agentschap Wegen en Verkeer: "We willen een kentering realiseren in de sector en asfaltproducenten aanzetten tot verduurzaming. Daarom wordt tot eind 2020 een 'fictieve' korting gegeven. Dit moet de asfaltproducenten ondersteunen om de nodige investeringen te doen".

De fictieve korting zal meegenomen worden in de prijs beoordeling van offertes. Concreet betekent dit dat aannemers die 'groen' asfalt aanbieden een meer gunstige score zullen krijgen dan zij die 'gewoon' asfalt aanbieden.

"We zijn overtuigd van de voordelen van 'groen' asfalt. Door de hogere kosten hiervan werd dit in het verleden niet opgenomen in de offertes aan AWV. Dankzij de aanmoediging via de fictieve korting bij de inschrijving is het in de nabije toekomst een haalbaar alternatief voor gewoon asfalt", aldus Eli Desmedt, directeur van de Federatie van Vlaamse Wegenbouwers (VlaWeBo).

Vanaf 2021 moet 'groen' asfalt de norm zijn voor alle werken aan de Vlaamse asfaltwegen.