Pas in juni dit jaar was het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) op de hoogte van de specifieke omvang van de PFAS-vervuiling (met vooral de gevaarlijke stof PFOS) in Zwijndrecht.

En dus niet al in 2017, toen het hele politieke milieu was ingelicht.

Is er dus kostbare tijd verloren gegaan in de aanpak van de PFAS-vervuiling? Misschien wel.

AZG-topman Dirk Dewolf: "Indien de metingen toen aan ons  waren voorgelegd geweest, hadden we misschien bijkomende metingen gevraagd."

En had het agentschap ook al eerder veiligheidsmaatregelen voor de bevolking kunnen opleggen.  (VRTNWS)