Bart Steukers, CEO van Agoria, herhaalt zijn oproep om voorzichtig te handelen bij het versoepelen van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid. Vanaf 1 september gaat de vierde fase van het zomerplan in met heel wat versoepelingen in het privaat en sociaal leven.

‘Dit is een goede zaak. Ze zijn het resultaat van een succesvolle vaccinatiecampagne en veiligheidsbeleid. Deze inspanningen verdienen het om met resultaten beloond te worden.

Ik waarschuw echter voor de fouten van vorig jaar’, zegt Bart Steukers, CEO van technologiefederatie Agoria.

Exact één jaar geleden zijn de corona-maatregelen ook versoepeld. Tegelijk is de vereenvoudigde tijdelijke werkloosheid hervormd en voorbehouden voor specifieke sectoren en zwaar getroffen ondernemingen. Maar al één maand later, op 1 oktober, was de algemene vereenvoudigde toepassing van de tijdelijke werkloosheid opnieuw een feit.

Bart Steukers, CEO van Agoria, blijft oproepen om voorzichtig te handelen bij het versoepelen van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid.

‘De muur opgetrokken door de hoge vaccinatiegraad vertoont bressen door de komst van nieuwe varianten.

De versoepelingen in het private en sociale leven doen het virus meer circuleren en ook volledig gevaccineerde personen blijven vatbaar. De verdere evolutie van de coronacrisis blijft een erg onzeker gebeuren.’

‘Ik zie nog heel wat activiteiten en ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Denk aan activiteiten gerelateerd aan de luchtvaart zoals het onderhoud, reparatie en bouw van vliegtuigen of activiteiten gerelateerd aan toerisme zoals de vervaardiging van autobussen en touringcars of de vervaardiging van reiskoffers.

Ook horeca-gerelateerde activiteiten zoals de vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel en activiteiten gerelateerd aan evenementen en podiumbouw. Zij zullen de komende maanden en ook in 2022 nood hebben aan steunmaatregelen. Geef deze activiteiten en ondernemingen de verdere ruimte tot volledig herstel’, zegt Bart Steukers.

Corona heeft daarnaast een ernstige verstoring van de bevoorrading aan grondstoffen veroorzaakt. De prijsdruk op grondstoffen is ongezien maar ook de tijdige aanlevering van grondstoffen blijft vandaag hoogst onvoorspelbaar en onzeker.

Bedrijven worden geconfronteerd met onvoorzienbare toeleveringsbreuken. Ook voor deze ondernemingen is een tijdelijke verlenging van de steunmaatregelen een noodzaak.

Meer algemeen hebben al de ondernemingen nood aan een tijdige besluitvorming en informatie om zich voor te bereiden op nieuwe regels. Het vierde kwartaal staat immers voor de deur en de regels die vanaf dan zullen gelden, zijn nog niet bekend.

Agoria doet dan ook een oproep om de huidige vereenvoudigde tijdelijke werkloosheid te behouden voor het vierde kwartaal van het jaar vooraleer een overgang te maken naar een nieuwe soepele regeling tijdelijke werkloosheid op basis van economische oorzaken vanaf 2022.'  Foto F. Meulewaeter/ Nnieuws.