Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Alarmfase financiën gemeente Lille : 'Diepe crisis, bouw brandweerkazerne en uitbreiding BS Trapleerke uitgesteld'

Lille

De stijgende energie- en bouwprijzen hebben niet alleen een grote impact op de budgetten van gezinnen, ze wegen ook op de uitvoering van het beleid bij lokale besturen. Vooral ook in het Krawatendorp.  Bovendien hebben de inflatie en de loonindexering ook extra gevolgen voor het gemeentebudget.  Een overzicht.

'Het lokaal bestuur Lille is één van de grootste werkgevers in ons dorp', zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA).  'De huidige situatie is ongezien de laatste decennia en noodzaakt ons om onze plannen op verschillende vlakken bij te stellen.'

Financiële uitdagingen 

'Het afgelopen jaar kwamen er maar liefst 5 indexeringen van de lonen van het gemeentepersoneel. Dit betekent dat de loonkost in 2022 alleen al steeg met +10 procent. De gemeente stelt heel veel mensen tewerk.

Concreet betekent dit dat de lonen de gemeente in 2022 ongeveer 1,3 miljoen euro extra kostten. En in 2023 zijn opnieuw enkele indexeringen voorspeld. 

De personeels- en investeringskosten van politie en brandweer stegen en blijven ook in de toekomst hoog. In 2021 betaalden we 1,6 miljoen euro voor politie en 700.000 euro voor brandweer. In 2023 zal de gemeentebijdrage 2 miljoen zijn voor politie en 1 miljoen voor brandweer. 700.000 euro extra dus. 

Van de hogere energiekosten heeft elk gezin en elk bedrijf last. Voor onze gemeente zijn deze kosten in 2022 met bijna een half miljoen gestegen. 

Door de crisissituatie zijn ook de overige werkingskosten van de gemeente gestegen met meer dan 10 procent wat neerkomt op een rekening van ettelijke honderdduizenden euro’s extra. 

De meeste van onze grote projecten lopen al en worden verder uitgevoerd. We hebben ervoor gekozen om enkele projecten uit te stellen om deze crisissituatie het hoofd te bieden. Daarnaast gaan we ook ingrepen doen om onze loon- en energiekost betaalbaar te houden. 

Uitstel bouw brandweerkazerne 

Eind 2019 besliste de gemeente samen met hulpverleningszone Taxandria om in Lille een brandweerkazerne op te richten. De gronden hiervoor zijn al aangekocht. De bouw van de kazerne stellen we nu uit door de huidige hoge bouwkosten. De noodkazerne die er al is, gaan we wel vergroten tot een tijdelijke kazerne met ruimte om een tankwagen te stallen zodat ons vrijwilligerskorps de eerste jaren toch al een goede uitvalsbasis heeft.

Uitbreiding Trapleerke uitgesteld 

Op de planning stond de bouw van 4 nieuwe klaslokalen naast basisschool Het Trapleerke, waar nu huis Embrechts staat. De afbraak van huis Embrechts gaat door, maar er wordt enkel een modulaire unit geplaatst om tegemoet te komen aan de grootste nood aan klasruimte.  

Sanitaire unit in plaats van bakhuis 

Naast de molen van Gierle planden we een bijgebouw met een authentieke bakoven. Dit project is voorlopig van de baan. We plaatsen wel op korte termijn een mooie sanitaire unit voor de molenaars en de bezoekers van de molen.  

Besparing op werkingskosten 

Naast het uitstellen van deze projecten proberen we het over de ganse breedte van onze werkingskosten met 5 procent minder te doen. 

Personeelsuitgaven inperken 

We hebben al ons personeel meer dan nodig. We doen daarom enkele ingrepen om iedereen aan boord te kunnen houden. Tijdelijk contracten worden niet verlengd. We nemen in de zomer enkel animatoren aan voor de speelpleinwerking en geen andere jobstudenten.

Intern kunnen we enkele personeelsleden verschuiven door het uitstel van bovenstaande projecten. Eén nieuwe functie vullen we niet in. Een doorlichting toonde aan dat heel wat functies binnen onze organisatie op een te laag niveau zitten. Voor onze medewerkers met de laagste lonen is dit al rechtgetrokken, maar de bevorderingen die nu nog moeten gebeuren stellen we uit.

Een 20-tal functies zullen pas een half tot anderhalf jaar later dan voorzien hoger ingeschaald worden. Hierdoor kunnen we er wel voor zorgen dat geen enkele werknemer ontslagen moet worden.  

Besparingen op openbare energie 

Samen met Fluvius werken we volop verder aan de verledding van onze openbare verlichting. Daarnaast stellen we de verwarming in alle gemeentelijke gebouwen in op maximaal 19 graden. Tot slot hangen we 30 procent minder kerstverlichting en laten we deze 10 dagen minder branden', besluit Peeters.  Luchtfoto Lille / A. Leys/NNieuws.

Lille

Deel dit artikel