In Hasselt is De Vlaamse Waterweg begonnen aan de bouw van een pompinstallatie en waterkrachtcentrale langs het Albertkanaal. Dankzij die installatie kan het waterverbruik van het sluizencomplex bij waterschade beperkt worden met ongeveer de helft.

Zo wordt ook de bedrijfszekerheid van het Albertkanaal meer dan ooit verzekerd, zo laat de Vlaamse Waterweg weten in een persbericht. Steeds meer transporteurs kiezen voor de binnenvaart, want 2016 was opnieuw een recordjaar voor het containervervoer via de waterwegen. 'Maar dat betekent ook dat de waterbehoefte van het Albertkanaal en de Kempense kanalen stijgt', zegt Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv. 'Het gevolg daarvan is dat bij langdurige droogte de waterpeilen niet altijd meer gegarandeerd kunnen worden. Het Alb ertkanaal en de Kempense kanalen worden gevoed met water uit de Maas en het peil van deze rivier daalt sterk in droge periodes.'

Noodgedwongen moet de waterwegbeheerder dan toevlucht zoeken tot waterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van de waterafnames door industrie en landbouw.

Vlaanderen komt nu met een oplossing en investeert in gecombineerde pompinstallaties-waterkrachtcentrales op de 6 sluizencomplexen van het Albertkanaal. 'Zo slaan we 2 vliegen in 1 klap', aldus Danckaerts. 'Ten eerste wordt het waterverbruik van de sluizen drastisch beperkt omdat het water van onder aan de sluis terug naar de bovenkant gepompt kan worden. Ten tweede kunnen deze installaties in periodes met voldoende water zelf groene stroom produceren uit waterkracht.'

'We zorgen ervoor dat de watersnelweg op elk moment bevaarbaar blijft, ook voor grote schepen', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. 'We garanderen de continuïteit en de bedrijfszekerheid. Bovendien laten we de blauwe stroom zorgen voor groene stroom. Zo dragen we bij aan de Vlaamse doelstellingen om meer energie te putten uit hernieuwbare bronnen.'

Eerder kwamen ook al de sluizencomplexen van Ham en Olen aan de beurt. Die werden als eerste aangepakt, omdat ze het grootste waterverbruik hadden.

De komende jaren worden ook de sluizencomplexen van Diepenbeek, Genk en Wijnegem onder handen genomen.

De pompinstallatie-waterkrachtcentrale in Hasselt moet eind volgend jaar klaar zijn. (BELGA)