In de Kamer hebben de 150 verkozen leden de eed afgelegd. En zo is de Kamer van Volksvertegenwoordigers officieel geïnstalleerd.  Ook burgemeester Marianne Verhaert van Grobbendonk en Jan Bertels, gewezen burgemeester van Herentals, legden de eed af.