Ook de tweede coronatest bij de leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en de meerderheid van het 4de leerjaar leverde geen nieuwe besmettingen op. Bij de leerkrachten dook er wel één bijkomende besmetting op.

Dit resultaat toont aan dat de snelle en ingrijpende maatregelen het beoogde effect hebben bereikt. Het besmettingsaantal bij de leerlingen werd gestopt op 17. Het virus kreeg geen verdere kansen meer om zich te verspreiden binnen en buiten de schoolmuren.

Alle leerlingen met een negatieve test worden morgenochtend 4 februari opnieuw op school verwacht. De enige uitzondering geldt voor leerlingen die nog in thuisquarantaine moeten blijven door een besmetting in het gezin.

De resultaten van deze tweede test bevestigen dat we door ingrijpende maatregelen de virusuitbraak konden beperken tot hoofdzakelijk het 5de en 6de leerjaar. Dankzij het testen van alle leerlingen hebben we nu de zekerheid dat er geen besmette leerlingen zijn zonder ziektesymptomen.

De thuisquarantaine voor alle leerlingen blokkeerde ook de verdere verspreiding van het virus naar andere klassen, onder andere via broers en zussen.

Alle leerlingen op school

Op basis van deze testresultaten beslisten de gemeentelijke crisiscel en de schooldirectie dat de school – zoals voorzien - op donderdag 4 februari mag herstarten. Hierbij past de school de striktere bubbelwerking integraal toe die sinds deze week voor alle scholen geldt.

Alle leerlingen worden op school verwacht, met uitzondering van de leerlingen die langer in thuisquarantaine moeten blijven door een besmetting binnen het gezin.

Voor elke individuele situatie bepaalt je huisarts de lengte van de quarantaineperiode. Uiteraard blijven kinderen uit voorzorg ook thuis bij de minste ziektesymptomen. Raadpleeg dan meteen je huisarts.

Door de tijdelijke afwezigheid van een aantal leerkrachten geldt voor enkele klassen een aangepast lesaanbod. Ook dit wordt volledig coronaveilig volgens de richtlijnen georganiseerd.