Onze samenleving is nog nooit zo multicultureel geweest als vandaag de dag. In het nieuws horen we echter al te vaak berichten over racisme of radicalisering, berichten die vragen om meer verdraagzaamheid. Maar hoe pakken we deze actuele maatschappelijke thema's aan.

Gedurende twee jaar heeft CVO HIK samen met 8 Europese partnerlanden gewerkt aan een interactieve website voor personen tewerkgesteld in een educatieve omgeving (zoals vormingswerkers, opvoeders, coaches, pedagogische begeleiders en leraren) om hen een handleiding en toolbox aan te bieden met casussen, aanbevelingen en modellen om verdraagzaamheid te stimuleren, racisme te detecteren en radicalisering bespreekbaar te maken: www.allo-tolerance.eu.

De Europese partners

De negen partners van het Allo Tolerance-project zijn allemaal actief op het terrein en hebben hun bijdragen uitgetest, besproken met externe stakeholders en bijgewerkt. De toolbox is dus kwalitatief waardevol. Het is dan ook de bedoeling dat de website na het beëindigen van het project actief blijft en gebruikt wordt door zoveel mogelijk (nieuwe) centra.

Het internationale karakter van CVO HIK

Het Centrum Voor Volwassenenonderwijs HIK is een avondschool met een secundaire school en een HBO5/Lerarenopleiding. CVO HIK werkt al ongeveer 15 jaar rond Europese/internationale projecten, zoals buitenlandse stages en Erasmus-studiebezoeken. Het Centrum heeft ondertussen tal van partnerschappen kunnen uitbouwen, waaraan het Europese Allo Tolerance-project nu kan worden toegevoegd.

CVO HIK houdt een slotconferentie van het Allo Tolerance-project op dinsdag 6 februari bij CVO HIK (Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel) met o.a.

○ Pierre Carrolagi (projectcoördinator), staatssecretaris Theo Francken, Bleri Lleshi (filosoof, schrijver, spreker), Machteld Verbruggen (algemeen directeur Thomas More) met als moderator Pascal Paepen (financieel en economisch expert, gastprofessor).