In het voorjaar van 2019 past het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het kruispunt van het Moereind met de Gebroeders Dewinterstraat aan. De Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) keurde hiervoor in november een ontwerp goed.

Door een voetgangersoversteek met verkeerseiland te maken en het fietspad te verplaatsen moet de verkeersveiligheid omhooggaan. De gemeente is al lang vragende partij voor een verbetering van huidige de verkeerssituatie.

Burgemeester Paul Diels: "Het is een zeer gevaarlijk kruispunt. Er gebeurden al meermaals ongevallen met fietsers en voetgangers. We hameren er bij AWV al lang op dat de verkeerssituatie dringend moet verbeteren. Wij zijn zeer blij dat er, dankzij de druk die we zijn blijven uitoefenen, nu een oplossing in zicht is."

Het ontwerp voorziet een voetgangersoversteek met een verkeerseiland in de Gebroeders Dewinterstraat. Het verkeerseiland zorgt voor een poorteffect waardoor het voor de weggebruiker duidelijker wordt dat hij zijn snelheid hier moet verlagen. Er komt ook andere verlichting.

Witter licht moet de voetgangersoversteek accentueren. Het eiland werd dicht bij het kruispunt geplaatst omwille van de beschikbare ruimte. Het zorgt er mede voor dat de aansluiting van het Moereind op de gewestweg overzichtelijker wordt. Al deze maatregelen maken het oversteken van de drukke gewestweg, voor onder andere de vele schoolkinderen die hier de bus nemen, aanzienlijk veiliger.

Bij de oversteek zal de gemeente een nieuwe fietsstalling laten plaatsen voor de reizigers die even verderop de bus nemen.

Het fietspad wordt uitgebogen in het Moereind. De wagens die vanuit het Moereind de gewestweg oprijden, moeten eerst het fietspad over en kunnen zich dan veilig opstellen zonder dat ze de fietsers hinderen.

In deze configuratie blijft de fietser voorrang hebben op het autoverkeer. Het uitbuigende fietspad wordt verhoogd aangelegd om het autoverkeer te vertragen wat vooral belangrijk is bij de auto's die het Moereind indraaien.

Peter Martens (AWV): "De aanpassingen aan het fietspad zijn atypisch in de visie van het Agentschap Wegen en Verkeer, maar we zijn ervan overtuigd dat het de verkeersveiligheid op deze locatie ten goede zal komen."

Deze atypische inrichting wordt ook gezien als een soort van testopstelling in aanloop naar de realisatie van een gewestweg met vrijliggende fietspaden. De inrichting zal blijvend geëvalueerd en bijgestuurd worden.