Per 1 maart 2010 opent Ambucare een tweede standplaats voor de ambulancedienst.Deze is gelegen in de gemeente Zandhoven - Pulle, Grensstraat 41.Jo Puls (Ambucare): "We doen dit om ook de mensen van dienst te zijn in deze regio aangaande het liggend en zittend ziekenvervoer, dringend en niet-dringend.Ook voor dialyseritten en ritten in opdracht van mutualiteiten zijn de wagens aldaar beschikbaar." "Om het zittend vervoer en het regulier taxivervoer in goede banen te leiden hebben wij een partnership ondertekend met Taxi Verwimp en zo hebben wij de handen in mekaar geslagen voor de regio Zandhoven en ook Herentals. Ook gewoon taxivervoer is daar vanaf die datum beschikbaar daar Taxi Verwimp er ook gewoon taxi gaat rijden.De bestaande telefoonnummers blijven dus ook voor de regio Zandhoven.De regulier taxidienst werkt in die regio ook 24/24 net zoals onze ambulances." Telefoonnummers: Ambucare Standplaats Herentals: 0498/115 114Ambucare standplaats Zandhoven: 0498/115 114Dit voor dringend en niet-dringend ziekenvervoer, liggend-, zittend- en rostoelvervoer. Voor gewoon taxivervoer:-Taxi Verwimp standplaats Zandhoven: 0475/ 51 70 92 of 014/215 214. Ambucare beschikt er over 2 ziekenwagens en 4 zitwagens die direct inzetbaar zijn. Bericht: Jo Puls/Ambucare