Sinds 20 februari worden in de buurt van Provinciaal Groendomein Hertberg in Herselt 's nachts padden en andere amfibieën veilig de straat overgezet door de domeinwachters en enthousiaste vrijwilligers. Zij doen een warme oproep om de wegomlegging te volgen en zo verkeersslachtoffers onder de diertjes tot een minimum te beperken.

Zodra de temperaturen in het voorjaar optimaal zijn, ontwaken padden, kikkers en salamanders en migreren ze om zich voort te planten. De trek gebeurt massaal en duurt een paar weken. Al enkele jaren worden er aan de Goordijk in Blauberg (Herselt) amfibieën overgezet tijdens de jaarlijkse migratie naar de paringsplaatsen. Sinds dit jaar gebeurt dit in samenwerking met de provincie Antwerpen.

Wegomlegging spaart minstens 350 amfibieën per nacht
De straten Veerlepad en Goordijk zijn tussen 19 uur 's avonds en 8 uur 's morgens ontoegankelijk voor het autoverkeer. Dit om de amfibieën een veilige nachtelijke oversteek van de wegen te garanderen naar de poel Rode Vis en de Witput. Aan de Witputstraat en de straat Bremheide werden paddenschermen geplaatst om de dieren op te vangen en manueel naar de overzijde van de straat te verzetten.

Elke ochtend en avond met geschikte weersomstandigheden (niet te koud en voldoende vochtig) worden op deze drie locaties de amfibieën geteld en overgezet door de wachters van Hertberg en een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Gemiddeld worden op de 3 overzetplaatsen samen 350 dieren per nacht overgezet. Het zijn niet enkel padden die worden verplaatst, maar ook bruine en groene kikkers en leden van de salamanderfamilie (alpenwatersalamander, kleine watersalamander en vinpootsalamander).

Spijtig genoeg vallen er ondanks de wegomlegging toch nog veel verkeersslachtoffers...Zo werden er sinds het begin van de telperiode (20 februari) al meer dan 600 padden doodgereden.

Op termijn wil de provincie Antwerpen op de kritieke punten vaste oversteektunnels voorzien, zodat het aantal slachtoffers nog vermindert. Maar dankzij de inzet van de vrijwilligers en wachters is de volgende generatie amfibieën nu al een stuk zekerder van de toekomst!

Waar:
Provinciaal Groendomein Hertberg, Diestsebaan 28, 2230 Herselt

Meer info:
domeinwachter Hans Limet
M 0470 20 57 69
E hans.limet@provincieantwerpen.be