Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Anonieme weldoener schenkt 40.000 liter stookolie aan 40 Molse gezinnen

Een anonieme weldoener schonk via het gemeentebestuur Mol 1.000 liter stookolie aan 40 gezinnen of alleenstaanden. De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst Mol bepaalden aan de hand van verschillende criteria welke gezinnen of alleenstaanden het geschenk ontvingen.

De weldoener wil absoluut anoniem blijven. Ook over zijn of haar drijfveren voor dit hartverwarmend initiatief kunnen we niets meedelen. 

In de week van Kerstmis werd onze burgemeester benaderd door een inwoner met een wel heel bijzonder verzoek. Om gezinnen of alleenstaanden die het moeilijk hebben doorheen de winterperiode te helpen, bood hij of zij aan om 40 inwoners elk 1.000 liter stookolie te schenken, volgens de huidige stookolieprijs een cadeau van ongeveer 40.000 euro.

Anoniem

De weldoener uitte twee voorwaarden. Het gemeentebestuur moest met de nodige zorg en objectiviteit selecteren welke gezinnen of alleenstaanden in aanmerking zouden komen én alles praktisch regelen met een stookolieleverancier. De weldoener wilde daarnaast volstrekt anoniem blijven.

Nauwkeurige selectie

Op basis van verschillende criteria gingen onze maatschappelijk assistenten aan de slag voor het samenstellen van een lijst van 40 gezinnen, uiteraard geen eenvoudige opdracht. Daarbij analyseerden we van mogelijke kandidaten de financiële situatie, de huidige steun die we verlenen én of deze inwoners voldoen aan de objectieve voorwaarden voor een federale stookoliepremie.

Praktische regeling

De lijst met geselecteerden werd vervolgens overgemaakt aan de leverancier met het verzoek om op elk adres 1.000 liter stookolie te leveren. De leverancier maakte hiervoor de nodige afspraken met de geselecteerde gezinnen.

In eer en geweten

Het gemeentebestuur was enorm verrast door dit hartverwarmende gebaar en deed al het nodige om het bijzondere verzoek in te willigen. Het selecteren van 40 gezinnen was niet eenvoudig, maar werd in eer en geweten uitgevoerd door onze maatschappelijk assistenten.

Financiële moeilijkheden

Onze sociale dienst staat – zoals ze tijdens deze energiecrisis al vele maanden bewijzen – klaar om iedereen te helpen, ook cliënten die voor dit initiatief de selectie niet haalden. Binnen onze sociale dienst beschikken we over een deskundige die zich volledig specialiseert in alle mogelijke vragen rond energie en de bijhorende facturen.

Elke inwoner die financiële moeilijkheden heeft – al dan niet door de energiefacturen – is voor advies, begeleiding en/of steun welkom bij sociale dienst op 014 33 16 00 of via socialedienst@gemeentemol.be

Deel dit artikel