Het 'Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei' schonk vandaag, donderdag 28 maart, een bakje van de eerste aardbeien van de nieuwe teelt van Coöperatie Hoogstraten aan provinciegouverneur Cathy Berx en aan de voltallige Antwerpse deputatie. Tevens werd gedeputeerde Kathleen Helsen door de Ghesellen opgenomen in het Hertogelijk Genootschap en tot ridder geslagen.

De Ghesellen van de Aardbei droegen voor deze plechtige overhandiging hun traditionele klederdracht.

De gouverneur en de deputatie mochten proeven van de heerlijke Hoogstraten aardbei met variëteit Sonata. Deze werden dit jaar zorgvuldig geplukt door producent Luc Krijnen. Vorig jaar verkocht Coöperatie Hoogstraten maar liefst 29.385.108kg aardbeien.