Met Operatie Perforatie zetten Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin het afgelopen jaar iedereen aan om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen.

Aquafin beloonde de 11 beste projecten met een budget om hun plannen uit te voeren. Vier van de elf winnaars zijn afkomstig uit de provincie Antwerpen. Zij krijgen allen een budget ter beschikking om hun plannen deels mee te financieren.

In de Ernest Claesstraat in Herentals ging een aanzienlijk stuk open ruimte verloren als gevolg van een groot bouwproject. Hierdoor verloor de straat een belangrijke ontmoetings- en speelplek.

Tijdens recente inspraakmomenten gaven de bewoners aan dat de straat nood heeft aan zulke plek en bovendien ook nood heeft aan groen in de straat. "Daarom willen we de rotonde, die nu enkel gebruikt wordt om auto's te laten keren, ontharden en zo meer groen in de straat brengen", legt Tom Reyniers van het straatcomité uit.

"De rotonde trekt onnodig veel verkeer aan tot het einde van de straat. We zijn van mening dat deze zone veel nuttiger gebruikt kan worden. Een herinrichting kan ervoor zorgen dat mensen elkaar zullen kunnen blijven ontmoeten en dat de kinderen er op een veilige plaats zullen kunnen spelen in het groen.

Ook de bewoners van het woonzorgcentrum zullen hier na hun wandeling kunnen verpozen. Dit zal de inclusie in de straat bevorderen. Bovendien kan het hemelwater in het ontharde gebied beter infiltreren en zal wateroverlast daardoor minder vaak optreden.

Door het gericht aanplanten van specifiek geselecteerde struik- en boomtypes zal het fijn stof alsook de geluidsdruk van de nabijgelegen ring deels opgevangen worden.

Het groen dat aangeplant wordt op deze plek, zal ook visueel rustgevend zijn aangezien we momenteel uitkijken op aanhoudend voorbijrijdende auto's", zegt Reyniers.

Om het plan uit te werken, kan het straatcomité nu rekenen op een bijdrage van 10.000 euro.' (pp)