AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, en Kamp C, het provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, organiseren in 2015 de reeks architectuurlezingen Duurzame Transformatie. In zes avonden met inspirerende sprekers verkennen we duurzame transformaties op diverse schaalniveaus: gebouw en landschap, dorpskern, verkaveling, industriesite en interieur.

DUURZAME TRANSFORMATIE
Tijden veranderen. Onze wensen voor comfort, ideeën over wonen, de economische omstandigheden, de manieren waarop we ruimtes gebruiken en ons inzicht over een duurzame omgeving zijn in de loop van de jaren drastisch gewijzigd. Om Vlaanderen leefbaar te houden en niet alle open ruimte en materialen te verkwisten, zullen we slimmer moeten bouwen binnen de bestaande contouren van steden, wijken, dorpen en gebouwen.

Hoe maken we de bestaande gebouwde omgeving geschikt voor de toekomst? Hoe kunnen de geschiedenis en de verhalen van een plek bijdragen aan een hogere kwaliteit? Hoe blazen we nieuw leven in bestaande structuren? En op welke manier geven we die veranderingsprocessen duurzaam vorm?

STARTAVOND: GEBOUW EN LANDSCHAP
Dinsdag 24 maart 2015 start de lezingenreeks in Kamp C met de avond Gebouw en Landschap over de transformatie van landelijk erfgoed en de aanpassing van erven in het landschap. Ninke Happel (Happel Cornelisse Verhoeven Architecten) laat haar ontwerpen steeds een sterke relatie aangaan met de bestaande context. Zij spreekt onder meer
over het ontwerp dat haar bureau maakte voor Buurschap De Blokskens in Zandhoven.
Christophe Vandevoort (Ruimte Vlaanderen) en Ingrid Nij Bijvank-van Herel (ervenconsulent Het Oversticht) spreken over 'voorkantsturing' bij ruimtelijke ingrepen op het platteland. Het Oversticht ontwikkelde in Nederland een werkwijze met ervenconsulenten die de transformaties van erven begeleiden door vooraf met alle betrokkenen rond de tafel te
gaan. Deze aanpak testen ze in 2014 via ontwerplabo's in Vlaanderen, onder meer in Oud-Turnhout.

PRESENTATIE CAHIER #3 DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK
Op de startavond op 24 maart 2015 presenteren we ook het CAHIER #3 Duurzaam Ruimtegebruik. Daarin is de kennis verzameld van de lezingen en het debat van de lezingenreeks die AR-TUR en Kamp C in 2014 organiseerden.
Onder meer architecten Thomas Rau, Leo Van Broeck, Erik Wieërs en Marie-José Van Hee waren toen sprekers. Het CAHIER is vanaf 24 maart te bestellen via bol.com en als pdf te downloaden via www.ar-tur.be.

OVERZICHT LEZINGENREEKS DUURZAME TRANSFORMATIE
1 24/03/2015 – Kamp C
GEBOUW EN LANDSCHAP
Transformatie landelijk erfgoed en erven in het landschap.
Ninke Happel, Happel Cornelisse Verhoeven Architecten
Christophe Vandevoort, Ruimte Vlaanderen
Ingrid van Herel, ervenconsulent Het Oversticht
2 21/04/2015 – de Warande
DORPSKERN
Beeldkwaliteit en participatie bij dorpskernvernieuwingen.
Ward Verbakel, plusofficearchitects
Matthijs Willemsen, Strootman Landschapsarchitecten
3 26/05/2015 – Kamp C
VERKAVELING
Onderbezette verkavelingen, tuinen en eigendomsstructuren.
Marijn van de Weijer, ArcK, Universiteit Hasselt
Valerie Dewaelheyns, KU Leuven / kenniscentrum tuin+ Erasmushogeschool Brussel
4 22/09/2015 – de Warande
INDUSTRIESITE
Herontwerp en ontwikkeling van industriële gebouwen.
Bert Dirrix, diederendirrix architecten en Spoorbouwmeester NL
Jelle Vandendriessche, projectontwikkelaar Re-Vive
Marc Martens, procesbegeleider Turnova
5 20/10/2015 – Kamp C
INTERIEUR
Recyclage van interieurs en materialen.
Maarten Gielen, ROTOR Deconstruction
6 17/11/2015 – de Warande
SLOT
Gespreksavond over duurzame transformatie met alle sprekers.
locatie: de lezingen vinden afwisselend plaats in Kamp C (Britselaan 20, 2260 Westerlo) en bij AR-TUR in de
Warande (Warandestraat 42, 2300 Turnhout).
start: 20.00 uur
inkom: 5 euro per lezing

reserveren via bit.ly/duurzametransformatie
moderator: Tim Vekemans, RE-ST architecten
meer informatie: www.ar-tur.be en www.kampc.be