Voormalig directeur van het MUHKA Flor Bex was tijdens de persvoorstelling in het Art Center Hugo Voeten een aandachtig toehoorder. Volgens hem moet het Art Center Hugo Voeten zeker niet onderdoen voor het SMAK of het MUHKA.

Flor Bex werd in 1987 bij de opening van het MUHKA de eerste directeur.


Bex weet nog hoe het MUHKA in een eerste fase over 1.500 m2 tentoonstellingsruimte beschikte en bij een latere uitbreiding er 1.500 m2 exporuimte bijkreeg.

Het Art Center Hugo Voeten beschikt in de voormalige bloemmolens aan Vennen in Herentals over maar liefst 5.000 m2 tentoonstellingsruimte.

Flor Bex: "Het gebouw is een schitterende tentoonstellingsruimte die niet minder dan 9 niveau's bevat met een professioneel depot, een bibliotheek. De verzameling is een ongewone privéverzameling die Hugo Voeten op een persoonlijke wijze en eigenzinnig samengesteld heeft, los van de tendenzen van de kunstmarkt en vigerende trends.

Het publiek krijgt in de huidige presentatie slechts een gedeelte van de verzameling te zien, die vooralsnog meer dan 500 werken omvat van zo'n 150 kunstenaars."

Het zwaartepunt ligt vooral op beeldhouwwerken, vooral figuratief-realistische werken, waarbij de menselijke figuur primeert. Ze worden enerzijds geconfronteerd met klassieke, moderne, westerse sculpturale werken van o.m. Cantré, Breker, Rodin, Maillol, Archipenko, Barlach, Zadkine, Botero, Giacometti, Rik Wouters, Kate Kolwitz, Willem Lembruch, en met schilderwerken van Tapiès, Lionel Estève,, Leon Spilliaert of grafiek van Rops en Masereel; en anderzijds ook met meer actuele werken van Panamarenko, Gilles Barbier, Michael Delucia, Jan Van Munster, Nedko Solakov, Mircea, Imi Knoebel, Ai Wei Wei, Michel François, ... 

Info over museumbezoek : www.artcenter.hugovoeten.org