Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt sinds april op De Merodedreef (N19) in Westerlo.

Ter hoogte van 't Kuipje is een nieuwe afslagstrook en veilige fietsoversteek aangelegd. Die werken zijn bijna afgerond. Er moet enkel nog een nieuwe laag asfalt op de rijweg aangebracht worden.

Deze asfaltwerken staan gepland voor het weekend van 10 juni. Tijdens dat weekend geldt eenrichtingsverkeer naar Westerlo op De Merodedreef. Het verkeer richting Zammel volgt een omleiding via Tongerlo.

Ter hoogte van 'Het Kuipje' is er een afslagstrook gekomen voor het verkeer komende van Westerlo. AWV legde ook een veilige fietsoversteek aan met rustpunt in de middenberm, zodat fietsers in twee tijden kunnen oversteken.

Tegelijkertijd zijn ook de bushaltes aan beide zijden van het stadion mee vernieuwd. De haltes zijn aangelegd volgens de meest recente normen van De Lijn op gebied van comfort en toegankelijkheid.

Asfalteringswerken tijdens weekend van 10 juni

Van vrijdagavond 10 juni ca. 18u30 tot maandagochtend 13 juni ca. 6u00 vinden de laatste werken plaats op De Merodedreef. Eerst wordt het oude wegdek verwijderd tussen het Bistplein en de Smallerijt. Vervolgens brengt AWV een nieuwe asfaltlaag en wegmarkeringen aan. Hierna zijn de werken volledig afgerond.

Het verkeer richting Westerlo kan dat weekend via De Merodedreef blijven rijden. Richting Zammel geldt een omleiding via Boerenkrijglaan – Meulemanslaan (Tongerlo centrum) – Tolhuis – Grote Steenweg (N19).

De fietspaden langs De Merodedreef zijn tijdens het weekend wel gewoon open voor fietsers in beide richtingen. Aan het Bistplein komen tijdelijke werfverkeerslichten met een drukknop voor fietsers, zodat zij veilig kunnen oversteken.

Weersgevoelige werken

Het asfalteringsweekend is ingepland in het weekend van 10-12 juni 2022. Deze werken zijn echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het weekend erna, van 17 tot 19 juni, is gereserveerd als reserveweekend.