"De meeste automobilisten houden helemaal geen rekening met het speciale statuut van een fietsstraat", dat zegt Groen Kasterlee nadat het een interne evaluatie door de gemeentelijke diensten kon inzien. In Lichtaart zou één fietsstraat (de Schoolstraat) zelfs gebruikt worden als sluipweg om de drukke Leistraat te vermijden.

"Het gemeentebestuur organiseert op 12 september weliswaar een infietsmoment voor scholieren en hun ouders maar een echt fietsbeleid ontbreekt nog steeds", zegt Groen-gemeenteraadslid Bart Sas.

"Tijdens de gemeenteraad van 27 augustus deed de Groen-fractie een aantal concrete suggesties, waaronder regelmatige controles, het aanbrengen van versmallingen in de fietsstraten in Lichtaart en een inrijverbod voor auto's bij het begin en einde van de schooldag in Kasterlee. Verder moet ook de onveilige schoolomgeving in Tielen worden aangepakt".

Bart Sas besluit "Fietsstraten zijn geen doel op zich maar een middel om mensen te overtuigen om meer de fiets te gaan gebruiken. We verwachten dringend concrete maatregelen van het gemeentebestuur om onze centra en onze fietsstraten veiliger te maken voor fietsers". In een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van 30km/u en mogen auto's de fietsers niet voorbijsteken.