Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Autogids : 'Belgen verkiezen benzine maar zijn klaar om elektrisch te gaan rijden'

Welk type motor zouden Belgische automobilisten kiezen voor hun volgende auto? Terwijl benzine nog bijna één Belgische automobilist op drie verleidt, winnen geëlektrificeerde auto's terrein.

Elektrische auto's zijn populairder bij Vlamingen en bij gebruikers van bedrijfswagens. Rekening houdend met het budget en de af te leggen afstanden heeft de Belgische automobilist anno 2023 een duidelijke voorkeur voor benzine.

Er zijn echter nog altijd automobilisten die de voorkeur geven aan diesel: zij die meer dan 20.000 km per jaar afleggen. 

AutoGids / Le Moniteur Automobile voerde van 31 mei tot 13 juni een online enquête uit (1.994 respondenten, van wie 1.759 wonend in België) om te bepalen welk type motor Belgische automobilisten zouden kiezen bij hun volgende aankoop. Uit de resultaten blijkt dat benzine op nationaal vlak nog steeds de eerste keuze is.

Maar een diepgaandere analyse toont aan dat de trends verschillen naargelang je in Vlaanderen, in Brussel of in Wallonië woont. We onthullen ook welk type motor de trouwste aanhangers heeft bij een nieuwe aankoop en welk type het meest in de smaak valt bij veelrijders.

Deze enquête, uitgevoerd door AutoGids en Le Moniteur Automobile op hun respectieve websites www.autogids.be en www.moniteurautomobile.be, toont aan dat een meerderheid van de automobilisten (36,44%) een benzinemotor zal kiezen voor zijn volgende auto. Met de toevoeging van niet-oplaadbare hybrides (met benzinemotor) stijgt dat aandeel tot 53,55%.

Geëlektrificeerde oplossingen vallen in de smaak bij één op 4 Belgische automobilisten: 14,95% voor volledig elektrische wagens en 11,77% voor herlaadbare hybrides.
Zonder het budget als beperkende factor zou echter nog slechts 45% van de Belgische autokopers kiezen voor benzine, waarvan 29,11% voor een model met uitsluitend een benzinemotor (niet-hybride).

Dit vooral in het voordeel van volledig elektrische modellen, waar dan 20,86% van de
respondenten voor zou kiezen. Dat bewijst dat de prijs van een elektrische auto, en van de investeringen om thuis te kunnen laden, een echte rem vormen op de elektrificatie van het wagenpark.

Vandaar de vraag naar de ontwikkeling van oplaadinfrastructuur op de openbare weg en
fiscale stimuli voor particulieren. Aangezien Vlaanderen trouwens beter uitgerust is, met een grotere visibiliteit van oplaadpunten en een gunstigere fiscaliteit voor elektrische auto's, is de interesse voor dergelijke modellen er meer uitgesproken. 27,61% van de Vlamingen zegt namelijk bereid te zijn om elektrisch te gaan rijden... als het budget, lees: de aankoopprijs, geen probleem zou vormen.

Terwijl in alle drie de gewesten van het land de meeste respondenten zeggen in hun functie van hun budget te zullen kiezen voor benzine voor hun volgende auto, zijn er enkele opvallende verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Brusselse automobilisten neigen het meest naar benzine (40,57%).

Zelfopladende hybrides, die nochtans het best tot hun recht komen in de stad, spreken
slechts 14,15% van de respondenten aan die in een van de 19 Brusselse gemeenten wonen.

Anderzijds gaf 17,92% van de Brusselse automobilisten die hebben deelgenomen aan de enquête, aan bereid te zijn om over te schakelen op een elektrische auto. Ter herinnering: het Brussels gewest wil tegen 2035alle voertuigen met een verbrandingsmotor op zijn grondgebied verbieden.

Van de 1.994 respondenten waren er 235 in het buitenland verblijvende lezers. Het is interessant om vast te stellen dat hun keuzes in grote lijnen identiek zijn aan die van respondenten die in België wonen.

De meesten zeggen van plan te zijn een benzinewagen of een plug-inhybride te kopen.
Wanneer het budget buiten beschouwing wordt gelaten, is de elektrische auto ook hier iets aantrekkelijker dan wanneer er rekening moet worden gehouden met het financiële aspect (15,32 vs.13,62%).

Oplaadbare hybrides scoren iets beter bij onze in het buitenland wonende lezers (wanneer rekening wordt gehouden met het budget): 15,32 vs. 11,77 %.

Deel dit artikel