Door de aanhoudende droogte heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) beslist dat er geen water meer verspild mag worden. Daardoor wordt onder andere auto's wassen, gras sproeien en zwembaden vullen met leidingwater verboden.

Om te voorkomen dat we door de aanhoudende droogte zonder water komen te zitten, neemt de Vlaamse regering maatregelen. Concreet wordt het vanaf morgen verboden om drinkwater te verspillen. Dat heeft minister Schauvliege beslist. Onder verspillen wordt onder andere verstaan: de auto wassen, het gras sproeien en zwembaden vullen. Het verbod gaat vanaf morgen in.

"Het verbruik van drinkwater is de afgelopen dagen met 40 procent gestegen", stelt de minister vast. Dat is onder andere te verklaren door het feit dat door de aanhoudende droogte regenwaterputten leeg staan en vele zwembaden vullen om verkoeling te zoeken.

"We moeten vooruitziend zijn en daarom komt er een verbod voor niet-noodzakelijk gebruik van drinkwater, zodat de watervoorziening verzekerd kan worden voor iedereen."

Het verbod is afdwingbaar, er kunnen bij overtredingen processen-verbaal opgesteld worden, maar op de eerste plaats rekent de minister erop dat de bevolking voldoende gezond verstand aan de dag legt om de noodzaak daarvan in te zien. (vrt)