Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Axithra, nieuwe spin-off van imec en UGent, haalt 10 miljoen euro op

imec Axithra
Axithra is een nieuw technologieplatform om snel geneesmiddelenconcentratie in bloed te meten.
 
Axithra, een nieuwe spin-off van imec en de Universiteit Gent, heeft een kapitaalronde van 10 miljoen euro afgerond onder leiding van imec.xpand en Kurma Partners. Deze spin-off ontwikkelt een nieuw technologieplatform voor therapeutische drug monitoring (TDM) om snel en precies de geneesmiddelenconcentratie in het bloed van patiënten te meten.
 
De 10 miljoen euro die het bedrijf ophaalde bij imec.xpand, Kurma Partners, Qbic, Noshaq, White Fund, Wallonie Entreprendre, Hamamatsu Photonics en Werfen Diagnostics vormen cruciale fondsen voor de eerste jaren van het ontwikkelingstraject, aldus CEO Leander Van Neste die jarenlange ervaring in diagnostiek en productontwikkeling binnenbrengt in het bedrijf.
 
Voor een optimale werking van vele geneesmiddelen is een correcte dosering cruciaal. In ziekenhuisdiensten met zwaar zieke of heel zwakke patiënten, zoals op de dienst intensieve zorgen of oncologie, is dit een continu aandachtspunt.
 
Bij een te lage dosis is er geen afdoende werking en een te hoge dosis veroorzaakt nevenwerkingen die mogelijk toxisch - en dus fataal - kunnen zijn. Axithra ontwikkelt een platform voor therapeutische drug monitoring (TDM) dat met optische technologie de geneesmiddelconcentratie in bloed snel en accuraat kan meten zodat deze, indien nodig, tijdig bijgestuurd kan worden.
 
De spin-off zal deze technologie in eerste instantie inzetten voor het meten van de concentratie van bèta-lactam-antibiotica in bloed. Deze klasse van antibiotica wordt veruit het meest aangewend bij het behandelen of voorkomen van bacteriële infecties en wordt jaarlijks aan miljoenen patiënten toegediend op intensieve zorgen.
 
Hoe accurater en sneller de antibioticumconcentratie in bloed gemeten kan worden, hoe beter men de optimale dosering kan bereiken. Axithra's platform zal ervoor zorgen dat behandelingen optimaal kunnen worden afgestemd op individuele patiënten. Nadien zullen ook andere geneesmiddelen in het platform worden opgenomen. 
 
Prof. Jan De Waele, intensivist in het UZ Gent en voorzitter van de Europese Vereniging van Artsen Intensieve Zorgen: “Gezien de grote variatie tussen patiënten op de intensieve zorg, zullen we met deze nieuwe ontwikkeling onze patiënten veel effectiever kunnen beschermen tegen en behandelen voor infecties. Terwijl de huidige aanpak een lange turnaround tijd heeft, zal het platform van Axithra ons toelaten om sneller tussen te komen, zware infecties beter te bestrijden en als gevolg het verblijf op intensieve zorgen gemiddeld minder lang maken. Dit zal leiden tot een belangrijke kostenbesparing.”
 
Het Axithra-verhaal is een mooi voorbeeld van hoe processen die ontwikkeld zijn voor de halfgeleiderindustrie nu ook ingezet kunnen worden in de levenswetenschappen. In dit veelbelovende onderzoeksdomein heeft imec de voorbije jaren een sterk portfolio ontwikkeld. Axithra combineert die kennis met unieke fotonica-expertise van de fotonica-onderzoeksgroep van de UGent, een geassocieerd labo van imec.  
 
Prof. Roel Baets licht toe: “Onze Raman-op-chiptechnologie vormt de basis van Axithra’s oplossing. Raman-spectroscopie is een veel gebruikte techniek om heel nauwkeurig moleculen te identificeren en te kwantificeren. Integratie op een fotonische chip maakt deze techniek veel gevoeliger waardoor we de moleculen in veel lagere concentraties kunnen meten.”  
 
Dr. Leander Van Neste, CEO van Axithra: “Ik ben erg blij met deze brede, complementaire investeerdersbasis, inclusief de regionale en strategische steun. Ik ben ervan overtuigd dat ons TDM-platform een echte game changer kan zijn. Door de eenvoud en snelheid van ons platform kunnen we in allerlei omgevingen, ook buiten de het ziekenhuis, medicatie afstemmen op de individuele patiënt. Het mooie van dit platform is dat we het op een eenvoudige manier kunnen uitbreiden naar andere domeinen, ook buiten traditionele ziekenhuislabo’s, waar TDM een wezenlijk verschil kan maken.”  
 
Frank Bulens, partner bij imec.xpand, voegt eraan toe: "Geweldig om zo'n brede investeerderssteun te zien voor deze nieuwe spin-off van imec en UGent. Deze substantiële seed round zal de start-up toelaten om zijn prototype te ontwikkelen en vormt een goede basis om verdere financiering aan te trekken om zijn product naar de markt te brengen".
 
"We zijn ervan overtuigd dat Axithra, met hun dynamisch ondernemend team, in staat zal zijn om artsen te voorzien van een baanbrekende TDM-oplossing voor een gepersonaliseerde en geoptimaliseerde behandeling van patiënten. Kurma Partners, via haar gespecialiseerde fonds Kurma Diagnostics2, is verheugd om Leander en het Axithra team te ondersteunen in dit project", aldus Alain Horvais, partner bij Kurma Partners.
 
 
Als onafhankelijk onderzoekscentrum verbindt imec zich ertoe zijn expertise in te zetten om de feiten rond technologie en innovatie helder en objectief weer te geven, en zo de maatschappij te helpen ze te begrijpen en te plaatsen.
Over Axithra
 
Axithra is een spin-off van de Universiteit Gent en imec, die een platform ontwikkelt om snel en nauwkeurig medicijnconcentraties in het bloed te meten en te monitoren, wat de weg vrijmaakt voor behandelingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elk individu, op elk moment. De eerste toepassing richt zich op het personaliseren van behandelingen met bètalactamantibiotica op de intensive care. Het platform van het bedrijf is gebaseerd op gepatenteerde optische en fotonische technologie en zal artsen in staat stellen de patiëntenzorg te optimaliseren door gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie op www.axithra.com of mail naar info@axithra.com.
imec Axithra

Deel dit artikel