In het AZ Herentals is woensdagmiddag het nieuwe patiëntenbegeleidingssysteem officieel voorgesteld.  Deze dienst is ondergebracht in het nieuwe consultatiegebouw. Het systeem is gebaseerd op RFID-technologie (radio frequency identification), zodat geolocalisatie (gps) mogelijk wordt. De patiënten krijgen bij hun inschrijving een badge met daarop hun persoonlijk oproepnummer.

Tracking systeem

In de badge zit een chip waardoor het systeem 'ziet' wanneer ze een wachtruimte betreden en dus oproepbaar zijn. Patiënten worden automatisch opgeroepen naar een dokterskabinet. Moet een patiënt na de raadpleging nog naar bv. de radiologie dan neemt hij opnieuw in de wachtplaats en kan hij opnieuw door de juiste arts van radiologie opgeroepen worden. De patiënt vindt trouwens zijn nummer terug op de deur van het dokterskabinet. Hij kan niet verkeerd lopen.

 In de wachtruimtes hangen grote schermen met daarop de verschillende artsen en de gemiddelde wachttijd. Daardoor krijgen patiënten real-time informatie over hun afspraak.

Alleen maar voordelen

Volgens algemeen directeur Rudy Van Ballaer van het AZ Herentals biedt het systeem voor de patiënt heel wat voordelen:

- vermindering van de wachttijden voor de patiënten

- verhoging van de patiëntentevredenheid, hij weet direct op welk dokterskabinet hij moet zijn

- verhoging van de efficiëntie mbt patëntenbeheer waardoor meer tijd vrijkomt voor het verplegend personeel

- terwijl de patiënt onderweg is kan de dokter zijn dossier al inkijken, de badge is gekoppeld aan het medisch dossier van de patiënt

- betere bescherming van de privacy van de patiënt.

 

Het nieuwe gebouw van het AZ Herentals telt 3 verdiepingen met dokterskabinetten, een afdeling nierdialyse en ruimte voor een afdeling ambulante revalidatie. Het gebouw en het RFID-systeem bieden volgens het ziekenhuis een oplossing voor een groeiend aantal artsen en een tekort aan kabinetten. Door de investeringen zou het ziekenhuis ongeveer 10 procent meer consultaties moeten kunnen ontvangen.