Vanaf maandag 8 juni is er weer beperkt bezoek toegelaten in het AZ Herentals. Dagelijks kan elke patiënt één bezoeker gedurende 30 minuten ontvangen tussen 17 en 20 uur op weekdagen, en tussen 14 en 17 uur in het weekend.

Om de toegangscontrole van patiënten en bezoekers in goede banen te leiden, werkt het AZ Herentals voortaan met een geautomatiseerde toegang.

Voor dit innovatieve systeem doet het ziekenhuis een beroep op DNCS en TowerEye uit Gierle.

'Met de nieuwe toegangscontrole kan iedereen op een veilige manier het ziekenhuis binnen gaan, maar kan er ook heel snel op wijzigende situaties ingespeeld worden', aldus algemeen directeur Rudy Van Ballaer.

Het AZ Herentals laat vanaf maandag 8 juni weer beperkt bezoek toe bij alle opgenomen patiënten die niet in quarantaine liggen. Hieraan zijn wel strikte afspraken verbonden.

Zo is er dagelijks één (liefst steeds dezelfde) bezoeker toegelaten gedurende 30 minuten.

Elke bezoeker moet bij het betreden van het ziekenhuis de handen ontsmetten en tijdens het volledige bezoek een mondmasker dragen.

Ook moet er voldoende afstand gehouden en mag men de kamer niet verlaten.
De bezoekuren werden aangepast. Zo is het bezoek op weekdagen welkom tussen 17 en 20 uur en in het weekend tussen 14 en 17 uur.

Voor enkele afdelingen zijn er uitzonderingen voorzien, zoals op de kinderafdeling en materniteit. Daar wordt de ouder/partner niet als bezoeker geteld en is er dus nog een bijkomende bezoeker toegelaten.

Alle patiënten en bezoekers die het ziekenhuis willen betreden, zullen vanaf maandag 8 juni een geautomatiseerde toegangscontrole moeten doorlopen.

Patiënten scannen hun eID-kaart om binnen te kunnen, bezoekers een QR-code.

Voor wie een geactiveerde code heeft en zich in het juiste tijdsbestek aanmeldt, gaan de poortjes automatisch open.

Uiteraard blijven de maatregelen rond handen ontsmetten, het dragen van een mondmasker en afstand bewaren ook van kracht.

Algemeen directeur Rudy Van Ballaer: 'Sinds het begin van de coronacrisis werd iedereen die het ziekenhuis betrad, gecontroleerd aan een checkpoint. Nu het aantal personen in het ziekenhuis stelselmatig toeneemt – eerst door de herneming van de normale activiteiten en nu door het toelaten van bezoekers – is een manuele controle niet langer houdbaar.

Daarom zochten we naar een geautomatiseerd systeem en kwamen we terecht bij een lokaal bedrijf, DNCS uit Gierle.'

Gust Dierckx, zaakvoerder DNCS: 'We koppelen de scanfunctie van de toegangspoortjes aan de software van het ziekenhuis.

Zo kan het systeem patiënten bijvoorbeeld pas 30 minuten voor hun afspraak binnen laten, bezoekers buiten de bezoekuren de toegang weigeren of ervoor zorgen dat maar één bezoeker per dag de toegangscode kan gebruiken.

En veranderen de richtlijnen, dan is het maar een kwestie van de instellingen aan te passen.'

'We gaan ervan uit dat de maatregelen rond sociale afstand nog een hele tijd zullen blijven gelden, waardoor een aangepaste toegangscontrole ons kan helpen om de veiligheid in het ziekenhuis nog beter te garanderen', vult Rudy Van Ballaer nog aan.

'Deze coronacrisis biedt de opportuniteit om ten gronde na te denken over hoe vrij toegankelijk een ziekenhuis in de toekomst nog kan of mag zijn.

Sowieso kunnen we met dit systeem snel inspelen op wisselende omstandigheden, zowel bij een verdere versoepeling als wanneer maatregelen weer strenger zouden worden.'

Alle details over het bezoek en de toegangscontrole zijn terug te vinden op de website www.azherentals.be.

 Foto Nnieuws archief - later meer.