AZ Herentals heeft een sloopvergunning aangevraagd voor 3 panden op de hoek van de hospitaalsite aan de Nederrij.  De Herentalse verfgroot- en kleinhandel Verpoorten had er jarenlang hun erg populaire winkel met magazijnen. 

Deze verhuisde een hele tijd geleden naar de industriezone aan de Toekomstlaan naast de E313. Het AZ Herentals heeft de 3 panden vanaf de hoek gekocht en vraagt nu een sloopvergunning aan om de gebouwen, bijgebouwen en alle verhardingen te mogen slopen.

Algemeen directeur Rudy Van Ballaer AZ Herentals:  'We gaan bekijken wat er precies met de site gaat gebeuren.  Bedoeling is de site in te zaaien, om het dan voorlopig als bijkomende parking voor het ziekenhuis te gebruiken.' (az)  Foto NNieuws.