Op woensdag 4 september is het exact 10 jaar geleden dat de twee
ziekenhuizen van Turnhout fuseerden.

Op 4 september 2009 ondertekenden de bestuurders en artsen van de twee
Turnhoutse ziekenhuizen Sint-Elisabeth en Sint-Jozef een fusieovereenkomst.
Samen werden ze AZ Turnhout vzw.

De twee campussen bleven bestaan maar op en tussen de campussen werden veel diensten verhuisd. Op campus SintElisabeth verschoof de focus gaandeweg naar de patiënt die onverwacht zorg nodig heeft.

De meer kritieke diensten zoals spoed en intensieve zorgen kregen hier een plaats. Campus Sint-Jozef ging zich doorheen de jaren meer focussen op de patiënt die gepland naar het ziekenhuis moet komen, met diensten als het algemeen dagziekenhuis, het pijncentrum en dialyse.

Ook werden alle diensten 'moeder en kind' samengevoegd op campus Sint-Jozef.
Vandaag is AZ Turnhout een vooruitstrevend regionaal ziekenhuis, dat gespecialiseerde zorg dichtbij huis biedt. Net door de schaalvergroting kon AZ Turnhout zich steeds meer specialiseren in topklinische zorg die niet in elk ziekenhuis wordt aangeboden.

Zo hebben we onder meer een expertisefunctie ontwikkeld op het vlak van dialyse, pijnbehandeling, radiotherapie, cardiologie, neurologie en psychiatrie.

Daarnaast zetten de medewerkers en artsen van het ziekenhuis zich elke dag in om een 'Gast-Huis' te zijn in de letterlijke betekenis van het woord. We willen patiënten en hun naasten ontvangen zoals we thuis gasten ontvangen: met respect voor ieders verwachtingen en eigenheid.

AZ Turnhout kijkt ook vooruit.

Er ligt onder meer een plan op tafel voor de realisatie van een nieuw ziekenhuis op campus Sint-Jozef. Daarnaast is AZ Turnhout de laatste jaren steeds nauwer gaan samenwerken met de 3 andere Kempense ziekenhuizen van Geel, Herentals en Mol, onder de noemer Ziekenhuisnetwerk Kempen.