Voor vele families worden dit jaar de dagen van Allerheiligen en Allerzielen heel bijzonder omdat ze tijdens de pandemie van een geliefde afscheid moesten nemen.

'Door alle voorschriften gebeurde dit vaak met meer afstand(elijkheid) en in intiemere kring dan gehoopt', zegt André Van Genechten, coördinator Pastorale Eenheid H. Norbertus. 'Het was voor velen extra zwaar om het verdriet een plek te geven en om waardig te rouwen.

Om alle gekende en ongekende overledenen van de voorbije 'corona-maanden' te gedenken én om hun families een blijk van warme verbondenheid te tonen roepen de parochies van Meerhout en Laakdal iedereen op om aan alle kerken en kapellen 'bakens van licht' te vormen.

Dit kan gebeuren door daar vanaf vrijdag 29 oktober tot en met dinsdag 2 november buiten een noveenkaars, een kaarspotje te komen plaatsen. Zo hopen wij op vele plaatsen een betekenisvolle en solidaire zee van brandende lichtjes te gedenken. Wij zullen ook onze Troostboeken bijzonder in de aandacht plaatsen.

Concreet willen wij graag vele lichtjes plaatsen nabij de toegang van de kerken en kapellen. De meeste van deze 'Troostplekken' zullen bovendien tijdens het lange Allerheiligenweekeinde tot 18 uur geopend zijn.'