Woensdag 22 en donderdag 23 december nodigde Eerstelijnszone Baldemore 12.000 inwoners uit voor een extra vaccin, met een vaccinatiemoment ten laatste op 18 januari.

'Met deze extra prikken racen we tegen de klok om inwoners extra te beschermen tijdens de snelle opmars van de omikronvariant.

De extra prik – ook al is deze niet onfeilbaar – boost vooral je persoonlijke bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. De komende weken nodigen we nog 8.000 inwoners uit bij wie de tussentermijn met de vorige vaccinatie op dit moment onvoldoende groot is.

- De extra prik verhoogt vooral je persoonlijke bescherming tegen zware ziekte en ziekenhuisopname. Eerste onderzoeken geven aan dat je bescherming opnieuw op hetzelfde of nog iets hoger niveau wordt gebracht als kort na voltooiing van je eerste vaccinatieschema. Minder ziektes en lage opnamecijfers zijn de komende weken en maanden van groot belang om ook de reguliere activiteiten van onze eerstelijnszorg en het ziekenhuis maximaal te vrijwaren.

- Het vaccinatiecentrum levert alle mogelijke inspanningen om de extra prikken zo snel mogelijk te plaatsen. Woensdagnacht 22 en donderdagvoormiddag 23 december werden bijkomend 12.000 inwoners uitgenodigd voor een prikmoment tussen 6 en 18 januari.

- Past het voorgestelde prikmoment niet? Afhankelijk van de beschikbaarheid van tijdsloten op andere data kan je zelf online je prikmoment vervroegen of verlaten.

Vervroegen kan voor de recent verstuurde uitnodigingen tot ten vroegste 29 december. Is er geen ander tijdslot beschikbaar? Controleer regelmatig de online agenda. Er vinden voortdurend verschuivingen plaats, waardoor er regelmatig tijdsloten vrijkomen. Let er altijd op dat je de tussenperiode met je laatste prik respecteert. Voor Moderna, Pfizer en AstraZeneca is dit 4 maanden, voor Johnson & Johnson is dit 2 maanden.

- Iedereen boven de 18 jaar met een voldoende tussentermijn in vergelijking met de basisvaccinatie is in deze recente ronde uitgenodigd. We hebben nu nog een ongeveer 8.000 uitnodigingen te gaan. Vanaf het moment dat ook bij vooral jongere inwoners de tussentermijn voldoende groot is, krijgen zij een uitnodiging. We kunnen volgens de richtlijnen onmogelijk sneller gaan dan dit uitnodigingsritme.

- Voldoe jij aan de tussentermijn maar heb je geen mail ontvangen?  Vermoedelijk staat je mailadres niet geregistreerd en is je uitnodigingsbrief onderweg per post.

o Via de website eGezondheid (https://www.ehealth.fgov.be/) kan je online checken of voor jou al een prikmoment is gereserveerd.

o Is er geen prikmoment gereserveerd maar voldoe je wél aan de tussentermijn (4 maanden na je laatste prik voor Pfizer, 2 maanden voor AstraZeneca)? Registreer je dan zo snel mogelijk op www.vaxlist.be.

- Ook in de kerstvakantie wordt er volop gevaccineerd, waarbij we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat drie vaccinatielijnen inzetten. Op dit moment heeft bijna 80% van de 65-plussers binnen Baldemore een boosterprik gehad. Op ons totaal inwonersaantal van 81.115 zitten we voor de extra prikken op 30,22%.

Let op: de cijfers van Baldemore vertonen telkens twee dagen vertraging op de Vlaamse vaccinatieteller, aangezien wij met specifieke software binnen ons vaccinatiecentrum werken. Onze dagelijkse vaccinatiecijfers worden in bulk doorgestuurd. Vergelijkingen op dagbasis met andere zones zijn dan ook niet correct.

- Het vaccinatiecentrum bereidt zich volgens de richtlijnen van de hogere overheid logistiek voor op het vaccineren van 5- tot 11-jarigen. De hogere overheid benadrukte na het Overlegcomité van woensdag 22 december dat dit op vrijwillige basis gebeurt.

Alle ouders nemen hierover een persoonlijke beslissing, zonder druk in enige richting. Vanuit eerstelijnszone Baldemore houden we ons aan de publieke aanbevelingen die vzw Bataljong over dit uiterst gevoelig thema verspreidt: https://bataljong.be/vaccinatie-5-tot-11-jarigen. We begrijpen dat dit voor ouders geen eenvoudige beslissing is.'