Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is bij de terreuraanslagen in Frankrijk "een grens overschreden". Dat zegt hij in de nieuwjaarstoespraak die hij in Gent voor zijn partijleden gehouden heeft. De Wever wijst erop dat de federale regering een pak maatregelen klaar heeft om de terreurdreiging aan te pakken.

De Wever noemt in dat verband de nationale veiligheidsraad die van start zal gaan, de betere coördinatie van de diensten, de betere opvolging van de doelgroep, het strafbaar stellen om te gaan vechten in de jihad, het kunnen afnemen van de nationaliteit, en het ontzeggen van de toelating voor bepaalde mensen om hier nog te verblijven, in ons land en in Europa.

Ook moet de internationale samenwerking versterkt worden, zegt De Wever. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal morgen in Parijs pleiten voor een betere doorstroming van informatie over terroristen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De Wever zegt ook nog dat er bij de begrotingscontrole in maart wellicht nog enkele pijnlijke maatregelen zullen moeten worden genomen.

Aan de ingang van Flanders Expo in Gent waar de nieuwjaarsreceptie plaatsvindt, staan een 20-tal ACV-miltanten. Ze gaan vergeet-mij-nietjes uitdelen aan de leden van N-VA, om te ijveren voor wat zij "een eerlijke spreiding van de besparingen" noemen.

Op de nieuwjaarsreceptie zijn zo'n 5.000 leden aanwezig, wat erg veel is voor een partijfeest. Na de terreur in Frankrijk, is er extra beveiliging. (vrt)  Foto NNieuws archief 2014.